Akademisk Arkitektforening

Arkitektkonkurrencers formål er ikke at styre økonomien

Bygherreforeningens direktør Henrik Bang påstår i Licitationen den 22. september 2017, at arkitektkonkurrencer alt for ofte er uden økonomisk sans. Arkitektkonkurrencer er et vigtigt redskab til at udvikle og skabe de bygninger, byer og landskaber, vi lever i og med. Konkurrencen giver flere forskellige kreative løsninger på en given opgave.

At konkurrencer i sig selv skulle gøre det svært at styre økonomien i byggeprojekter, er der ikke belæg for. I konkurrencefasen er formålet at udfolde de muligheder, der er for at bebygge et konkret sted. Konkurrenceforslagene skitserer løsninger på et overordnet niveau, i hovedgreb og principper. Detaljerne og økonomien i byggeriet lægges først fast i de efterfølgende faser. Det sker, når vinderen er fundet, og projektet skal konkretiseres og realiseres.

Selvom konkurrencens formål ikke er at styre økonomien, kan man sagtens afholde en konkurrence inden for den økonomiske ramme. Når det er sagt, så kan selv en garvet bygherre gennem konkurrencen blive overrasket. Og der findes eksempler på, at en bygherre gennem en konkurrence er faldet for et forslag, som overrasker og viser nye muligheder, og som måske vurderes til at koste mere end den økonomiske ramme, der er afsat til projektet. Her er det op til bygherre at beslutte, om det betaler sig at investere i den merværdi, et overraskende og visionært byggeri kan kaste af sig.

Om der er god økonomistyring i et byggeprojekt, afhænger ikke af udbudsformen, men af den efterfølgende projektorganisation og økonomistyring. Ethvert byggeri er en kompleks proces med mange aktører, hvor utallige parametre og uforudsete begivenheder spiller ind på prisen. At give konkurrencerne skylden for at budgetterne ikke holder, er for simpelt et svar.

Jesper Pagh, direktør, Arkitektforeningen.

Kommentarer