Akademisk Arkitektforening

årsmøde

Tour de lokalI disse dage er der fuld gang i årsmøder rundt omkring i Arkitektforeningens lokalafdelinger.

Livlige lokalafdelinger - årsmøder 2010Hvert forår afholder Arkitektforeningens lokalafdelinger årsmøder. På møderne i foråret 2011 berettes om afdelingernes arbejde i 2010, formand Natalie Mossin fortæller fra arbejdet i bestyrelse og repræsentantskab, og der netværkes på kryds og tværs. Flere afdelinger havde i år krydret årsmødet med et fagligt arrangement, hvor medlemmer sammen oplever og diskuterer arkitektur ”på stedet”.


Bornholm

Udgiv indhold