Akademisk Arkitektforening

arkitekten

ÅRETS FØRSTE UDGAVE AF ARKITEKTEN ER PÅ GADEN


Årets første nummer af Arkitekten er ude nu.
Glæd dig blandt andet til at læse 18 skribenters bud på det bedste og det værste inden for planlægning, kunst, arkitektur og design i 2017.

Bladet kan købes i løssalg via Arkitektens Butik 

Meddelelse om køb af forlagsvirksomhed

Akademisk Arkitektforening har købt forlagsvirksomheden vedrørende tidsskrifterne ARKITEKTEN og BYG samt onlineshoppen fra Arkitektens Forlag.

Akademisk Arkitektforening vil desuden fremover varetage udgivelsen af tidsskriftet LANDSKAB for Danske Landskabsarkitekter. I forbindelse hermed er medarbejderne beskæftiget med disse aktiviteter fremover ansat i Arkitektforeningen, og dermed at finde på Arkitektforeningens adresse i Åbenrå ved Nørreport i centrum af København.

Tidsskrifterne vil fortsat være uafhængige fagtidsskrifter.

Samarbejdet om fagbladet arkitekten ændres

Den 19. december 2012 har Arkitektforbundet opsagt den fælles aftale om Arkitekten.

Opsigelsen har et års varsel, og dermed ophører samarbejdet d. 31. december 2013. Arkitektforbundet har tilkendegivet, at de ønsker en ny form for samarbejde, der bedre kan tilgodese, at de ønsker at udvide medlemskredsen til også at omfatte f.eks. designere. Designerne er mindre interesseret i Arkitekten.

Det ny Arkitekten

Akademisk Arkitektforening, Arkitektforbundet og Arkitektens Forlag er gået sammen om den fremtidige produktion og udgivelse af Arkitekten, og fra september vil Arkitekten udkomme med Kjeld Vindum som chefredaktør i et layout, der svarer til det tidligere ArkitekturM.

AAs medlemmer vil således også i fremtiden modtage Arkitekten som en del af medlemskabet. I 2010 er det planen at lancere et helt nyt blad, der er renset for organisationspolitik, og som vil dække alle aspekter af fagets udøvelse.

Udgiv indhold