Akademisk Arkitektforening

Arkitektforbundet

Samarbejdet om fagbladet arkitekten ændres

Den 19. december 2012 har Arkitektforbundet opsagt den fælles aftale om Arkitekten.

Opsigelsen har et års varsel, og dermed ophører samarbejdet d. 31. december 2013. Arkitektforbundet har tilkendegivet, at de ønsker en ny form for samarbejde, der bedre kan tilgodese, at de ønsker at udvide medlemskredsen til også at omfatte f.eks. designere. Designerne er mindre interesseret i Arkitekten.

Der skal en særlig indsats til


Tre skarpe til Arkitektforbundets direktør Arne Ennegaard Jørgensen om dagpenge

Ny formand hos Arkitektforbundet


Den 49-årige arkitekt MAA Peter Toftsø er blevet valgt til formand for Arkitektforbundet. Peter Toftsø afløser Arkitekt MAA Mette Carstad, der har været formand i mere end 12 år.


Som noget af det første som formand vil Peter Toftsø tage fat om den store udfordring med den høje dimittendledighed blandt især arkitekter.

Hvad skal vi med Arkitektforbundet i fremtiden?Det var hovedspørgsmålet på forbundets landsmøde fredag den 23. september.

Udgiv indhold