Akademisk Arkitektforening

arkitekturpolitik 2013

2000 breve om arkitekturpolitikArkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund og kommunale arkitekturpolitikker er vejen frem for at sikre vækst og velfærd lokalt. Det var et af de centrale budskaber i Arkitektforenings lobbyarbejde frem mod kommunalvalget. 


Direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg siger:

Arkitektfagligheden central i efterårets valgkampeCykelstier, udsatte boligområder og supersygehuse. Den 19. november vælger vi, hvem der skal repræsentere os i landets 98 kommuner og 5 regioner.


Valget har stor betydning for arkitekturens forankring i det politiske arbejde de næste fire år. Derfor planlægger Arkitektforeningen en kommunikationsindsats rettet mod kommunalpolitikerne kombineret med en lokal og regional presseindsats frem mod valget.

Råb op!

Arkitektur på dagsordenen op til kommunalvalget


 

I Arkitektforeningen vil vi sætte fokus på væsentligheden af kommunale arkitekturpolitikker frem til efterårets kommunalvalg. Det er Arkitektforeningens klare holdning, at alle kommuner skal være forpligtiget til at udarbejde en arkitekturpolitik. 

Udgiv indhold