Akademisk Arkitektforening

Bestyrelse

Hæder, debat og kloge ordDet var en rørt Jan Gehl der fredag den 8. juni fik overrakt æresmedaljen af fagfæller på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde i Korsør, hvor der også blev diskuteret emner som arkitekturpolitik, konkurrenceudvalg og valgt medlemmer til Arkitektforeningens bestyrelse, råd og nævn.

Martin Keiding trækker sig fra bestyrelsen


Arkitekt MAA Martin Keiding har trukket sig fra Arkitektforeningens bestyrelse med øjeblikkelig virkning.


Martin Keiding trækker sig fra bestyrelsen, da han er blevet ny redaktør for Arkitekten.

Martin Keiding blev valgt ind i bestyrelsen i juni 2010 og skulle have siddet frem til 2015.

Nyt konkurrenceudvalgArkitektforeningen nedsætter nu et fast konkurrenceudvalg. Udvalgets opgave bliver at rådgive og sparre med lederen af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.


Udvalget kommer til at bestå af 8 medlemmer, som mødes ca. 4 gange om året. Møderne vil som regel finde sted i Arkitekternes Hus i København. Der er tale om ulønnet arbejde, men vi refunderer udgifter til rejse.

Den nødvendige diskussion mellem uddannelse og praksis


Livlige lokalafdelinger - årsmøder 2010Hvert forår afholder Arkitektforeningens lokalafdelinger årsmøder. På møderne i foråret 2011 berettes om afdelingernes arbejde i 2010, formand Natalie Mossin fortæller fra arbejdet i bestyrelse og repræsentantskab, og der netværkes på kryds og tværs. Flere afdelinger havde i år krydret årsmødet med et fagligt arrangement, hvor medlemmer sammen oplever og diskuterer arkitektur ”på stedet”.


Bornholm

Nyt medlem af Arkitektforeningens bestyrelsePeter Thorsen, arkitekt MAA, adm. direktør og partner i Lundgaard og Tranberg Arkitekter blev fredag den 11. juni valgt som nyt medlem af Arkitektforeningens bestyrelse.

Tidligere bestyrelsesmedlem, Irene Lønne, har efter syv år i Akademisk Arkitektforenings bestyrelse besluttet ikke at sidde valgperioden ud. Derfor er Peter Thorsen, der har været en del af Lundgaard og Tranberg Arkitekter i mere end 20 år, nu valgt til posten.

Arkitektforeningens bestyrelseStående fra venstre: Johanne Lundager 2017-21, Rie Øhlenschlæger 2015-19, Johnny Svendborg (formand) 2018-22, Kristine Leth Juul 2017-21 Peter Thorsen (næstformand) 2015-19.

Siddende: Lone Feifer 2017-21, Camilla Richter-Friis van Deurs 2015-19 og Marco Berenthz 2017-21.

Udgiv indhold