Akademisk Arkitektforening

børn og arkitektur

Arkitektur er også for børn



En af Arkitektforeningens mærkesager er at få meget mere arkitektur og design ind i børn og unges hverdag gennem undervisningen i folkeskolen, fordi det er vigtigt for deres demokratiske og kunstneriske dannelse. 

Af Peter Westermann, politisk konsulent 

Brev til børne- og undervisnings-ministeren



Arkitektforeningen har gratuleret børne- og undervisningsministeren med udspillet til en ny reform for folkeskolen.

I henvendelsen til ministeren gør Akitektforeningen opmærksom på, hvor vigtigt det er, at ministeriet indtænker metoder fra arkitektur og design, så vores børn og unge rustes bedst muligt til at løfte de udfordringer, som samfundet efterspørger i forhold til innovation og kreativitet. I brevet lyder det:

Kære Christine Antorini

Arkitektur på skoleskemaet - Lån en arkitekt MAA



Arkitektforeningen kobler lærere med en lokal arkitekt MAA, der kan hjælpe med at skræddersy et forløb, en workshop eller deltage i undervisningen

Fjordsgades Skole i Aarhus havde i anledning af Arkitekturens Dag 2010 besøg af Kolja Nielsen, arkitekt MAA fra CEBRA arkitekter:
”Forløbet var en stor succes – elever og lærer var begejstrede for workshoppen og der kom nogle fine resultater ud af forløbet, som blev præmieret o

Arkitektur på skoleskemaet - opgaver



Arkitektur kan indgå i alle skolens fag - her er nogle ideer til opgaver:

Dansk
Læs og diskutér litteratur, hvor arkitekturen om omgivelserne spiller en rolle. F.eks.

Ny forening for Arkitektur og design for børn og unge



Landsforeningen arkitektur og design for børn og unge (AD/BU) skal formidle arkitektur og design for børn og unge.

Kreativitet og fornemmelse for at verden kan formes er to uundværlige evner, hvis mennesker skal være aktive deltagere i demokratiet og kunne forholde sig konstruktivt til en verden i forandring.

Udgiv indhold