Akademisk Arkitektforening

boligaftale

Anbefalinger tages alvorligt i ny boligaftaleFredag d. 28. november indgik SR-regeringen og en bred kreds af Folketingets partier; Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Det Konservative Folkeparti en ny boligaftale, der prioriterer boligsociale indsatser, strukturelle forandringer og energieffektivisering.

Bred boligaftale på pladsRegeringen har indgået en ny boligaftale med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om at fremrykke offentlige investeringer for yderligere 5,5 mia. i 2011 til renovering af de almene boliger. Selvom der er tale om en gratis omgang for partierne, er det en glædelig nyhed, siger Jane Sandberg direktør i Arkitektforeningen.

Af Martin Yhlen

Boligpolitisk debat i Arkitekternes Hus

Behovet for grundige arkitektoniske analyser af det almene boligbyggeri og genfortolkning af de almene boligområder, ghettodefinitioner og meget mere, var nogle af de emner, der blev taget op til diskussion, da Arkitektforeningen holdt politisk debataften onsdag den 19. januar med Boligforliget fra november 2010 på dagsordenen.

Udgiv indhold