Akademisk Arkitektforening

bygningsarv

Læren fra ExnerAt træde ind i en kirke tegnet af Inger og Johannes Exner er en lige dele åndelig og social oplevelse. Åndelig, fordi rummenes behandling af lys, stoflighed og materialer altid har et højtideligt og alvorsfyldt præg, socialt, fordi kirkerne samtidig er inkluderende og demokratiske


Af Cæcilie Skovmand 

Hele verdens H.C. AndersenSiden Odense Bys Museer og Odense Kommune i samarbejde med Realdania den 2. september udskrev den internationale idékonkurrence House of Fairytales, er godt 1000 tilmeldinger fra hele verden strømmet ind.


I alt er der kommet 969 registrerede tilmeldinger* fra 64 lande. Den 10.12 er der modtagelsesfrist for konkurrenceforslag.

Nedbryd fordomme om bygningsfredningArkitekt i det offentlige: Arkitektforeningen har talt med en række offentligt ansatte arkitekter om deres kompetencer, roller, tværfaglige samarbejder og om det egentlig adskiller sig ret meget fra det private at være ansat i det offentlige.  Mød den tredje i rækken, chefkonsulent og arkitekt MAA Birte Skov.


Af Lena McNair

Nye medlemmer i Det Særlige Bygningssyn


Det Særlige Bygningssyn, som indstiller bygninger til fredning over for Kulturarvsstyrelsen, har fået nye medlemmer for perioden 2011-2015.


Efter den nye fredningslov kan selvstændige grønne anlæg med væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi fredes. Derfor er der nu også kommet en landskabsarkitekt med i synet, nemlig professor Steen Høyer.

Ildsjæle søgesRealdania har netop lanceret kampagnen Byggeriets Ildsjæle. En kampagne der sætter fokus på de ildsjæle, der tager fat i projekter i det byggede miljø både på landet og i byen.


Kampagnen, der løber over de næste tre år, skal skabe et forum, hvor ildsjæle, foreninger og kommuner kan øge deres viden, udveksle erfaringer og styrke deres kompetencer og støtte op om 50 ildsjælsprojekter.

"Frivillige ildsjæle har et enormt potentiale.

rådgiveraftaler på 3.000.000 m2Slots- og Ejendomsstyrelsen udbyder rådgiveraftaler på  en række af statens ejendomme.

Aftalerne omfatter i alt omkring 3.000.000 m2.

Tilgængelighed i bykernerI partnerskab med Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond indbyder Viborg Kommune til prækvalifikation forud for en projektkonkurrence, der skal vise nye veje for tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne.

Konkurrencen resulterer i valg af en totalrådgiver, som skal sikre, at alle mennesker – med eller uden handicap – får lige adgang til oplevelser af kulturarven.

Kulturarv og tilgængelighed

Udgiv indhold