Akademisk Arkitektforening

byplanprisen 2014

Indstil til Byplanprisen 2014


Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. 

Byplanprisen uddeles til planlægning, som er udtryk for nytænkning, og som samtidig dyrker og videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, og uddeles i forbindelse med det årlig Byplanmøde.

Udgiv indhold