Akademisk Arkitektforening

efteruddannelse

Tillykke til Danmarks første +2 dimittender


Onsdag aften kunne vi fejre det første +2 hold, der dimitterede efter to års intensivt undervisningsforløb. 

En god procesleder er en, der sætter en tydelig rammeArkitektforeningen har i en lang årrække udbudt kurser i procesledelse. Erhvervspsykolog Camilla Raymond underviser på kurset Procesledelse II og fortæller her, hvad det kræver at kunne facilitere processer.

Af Dorte Maria Vestergaard

Sidste udkald for optagelse på efteruddannelse for tegnestuearkitekter


+2 giver unge arkitekter en værdifuld kombination af kompetencer og har potentialet til at blive et samlende forum i arkitektbranchen. Om få uger er der tilmeldingsfrist til det permanente forløb.

Mathilde Gludsted, arkitekt MAA og ansat ved Ravn Arkitektur, var nysgerrig på at få en bredere indsigt i sit fag og meget motiveret for at udvikle sig fagligt. Derfor valgte hun at tilmelde sig +2 pilotprojektet sidste år.

Arkitekten har et stort ansvar i at passe på kulturarvenDer var fuldt hus, da Arkitektforeningen i november afholdt det nyudviklede kursus Værdiskabelse i renovering for første gang.

+2 giver grundlæggende viden og overblik


På tegnestuen i Brøndby Kommune har arkitekterne mange roller, og som nyuddannet arkitekt får man hurtigt tildelt et stort ansvar. For to af tegnestuens arkitekter har +2 uddannelsen været med til at give overblik og bedre forståelse for egne kompetencer.

+2 professionaliserer unge arkitekter


VÆRDISKABELSE I RENOVERING


Et nyt kursus tager fat om de overordnede mål for en renovering. Det handler om den indledende beslutningsfase, og om hvor på skalaen det enkelte renoveringsprojekt ligger: skal huset groft sagt bare have en gang hvid maling, eller skal det bidrage til det gode liv med en velgennemtænkt istandsættelse?

En af de to hovedfigurer på todageskurset er arkitekt MAA Thomas Brogren.

+2 gange to+2, efteruddannelsen for arkitekter (cand.arch.) med minimum 1 års erfaring fra tegnestueverdenen, løber for første gang af stablen til februar

Interessen for +2 har været stor og to hold er nu sat. Et i København og et i Aarhus. Deltagerne repræsenterer et bredt udsnit af arkitektvirksomheder fra privat og offentligt regi, store og små arkitektvirksomheder, og en enkelt deltager med ansættelse uden for Danmark.

Gode processer skaber bedre skolerum”Det er rigtig ærgerligt, hvis arkitekter afholder sig fra at have inddragelsesprocesser med brugerne. Vi har jo forudsætningerne for at udvikle de processer, der skaber meget bedre rum. Og nu er det jo blevet et reelt krav i byggeprojekter at kunne dokumentere sin brugerinddragelsesproces. Så lad os dokumentere suveræne processer.”

Professionel planarkitekt


Lovgivning. Politisk organisation. Rammebetingelser. Der er mange begreber, krav og forventninger at navigere i, når det gælder offentligt planarbejde, og det er nødvendigt at kende sin rolle godt for at udfylde sine faglige sko som planarkitekt og kunne arbejde på tværs af fagskel.

Udgiv indhold