Akademisk Arkitektforening

EU

RIBA udsender information til arkitekter, der arbejder på engelsk jord


Som reaktion på Storbritanniens exit fra EU har formanden for The Royal Institute of British Architects, Jane Duncan, udsendt udtalelser om RIBAS ambitioner om også i fremtiden at agere som en global organisation. RIBA har samtidig udarbejdet informationer til medlemmer af RIBA og til arkitekter, der arbejder på engelsk jord om, hvilken betydning Brexit vil kunne få for arkitekters arbejde på tværs af grænserne mellem EU-lande og Storbritannien

Nordiske arkitekter tror på vækstArchitects’ Council of Europe (ACE) laver den årlige Economic Trend Survey af de europæiske arkitekters forventninger til arkitektbranchen. I år er målingen yderst forventningsfuld blandt de nordiske arkitekter

Den nylige måling viser nemlig, at der er høje forventninger til vækst i branchen. Især de nordiske arkitekter har tiltro til, at mængden af opgaver vil vokse i fremtiden. 

Velbesøgt debat om udbudsdirektiv og arkitektkonkurrencerDen 28. maj var Arkitekternes Hus ramme om velbesøgt arrangement om EU’s nye udbudsdirektiv og dets indflydelse på den måde, vi i dag afholder arkitektkonkurrencer på. 

Godt 70 deltagere deltog i workshop og diskussion de nye udbudsregler. Formålet var at diskutere, om der er forhold i det nye direktiv, som skal viderebringes til det lovforberedende udvalg, der skal medvirke til at implementere direktivet i dansk lov.

Husk krydset på søndagSøndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet i Danmark. EU har stor indflydelse på lovgivningen i Danmark og din stemme gør derfor en forskel. 

Nyt fra den europæiske arkitektforening

Nyt fra den europæiske arkitektforeningArchitects’ Council of Europe (ACE) har netop lanceret deres årsrapport for 2012.


Rapporten fortæller om organisationen og om en række af de politiske initiativer, der lige nu er i gang. Det handler bl.a. om Anerkendelsesdirektivet og Udbudsdirektivet med det formål at påvirke især EU-politikerne.

Den vigtigste danske kulturarv?Kulturstyrelsen beder i disse dage danskerne om hjælp til at finde spændende og relevante bud på danske bidrag til det nye europæiske kulturarvsmærke.

Grønt EU-formandskab


Den 1. januar 2010 overtog Danmark formandskabet for Rådet for den Europæiske Union fra Polen. Energieffektivisering og et grønt Europa er blandt sagerne på dagsordenen.

Af Martin Yhlen

Når en rampe ikke er nokArkitekter, designere, planlæggere, ingeniører, bygherrer og politikere diskriminerer, uden at være bevidste om det,  når der bygges, planlægges og designes. Vi diskriminerer mennesker, der af den ene eller anden årsag er fysisk udfordrede i deres bevægelighed ved fortsat at skabe forhindringer og begrænset tilgængelighed.

Arkitekter på lobbyarbejdeDen europæiske Arkitektforening, Architects’ Council of Europe, fejrede sit 20 års jubilæum med en konference afholdt i Europaparlamentet i Bruxelles den 3. december 2010. 

Udgiv indhold