Akademisk Arkitektforening

finanslov

Finanslov: de mest relevante tiltagSå landede den politiske aftale om finansloven. Den indeholder enkelte spændende tiltag, såsom en ny grøn boligjob -ordning, en styrket demensindsats, der også bør inddrage demensboliger. Hertil et fokus på billige ældreboliger. 

Af Peter Westermann, politisk konsulent 

Regeringen vil skære på arkitektskolerneRegeringen præsenterede 29. september sit finanslovsforslag. Det rummede noget af en bombe under de kunstneriske arkitektuddannelser

Over de næste syv år skal optaget mindskes, eller dimensioneres, som det kaldes, med 30 % på arkitektskolen i København og 20 % på arkitektskolen i Aarhus.

Fællesskab, blandede boliger og grøn omstillingFinanslovsaftale: Torsdag den 14. november præsenterede forhandlerne fra SF, Enhedslisten og regeringen deres finanslovsaftale. 

Efterår på BorgenRegeringens forslag til en finanslov for 2015 er fremlagt og en ny politisk sæson er skudt i gang.

2013-visionen der blev væk

DEBAT: Hvad blev der af løftet om en støtteordning for energirenoveringer, der både var en del af energiplanen og energiaftalen, spørger direktørerne for Arkitektforeningen, Håndværksrådet, Dansk Byggeri og formanden for IDA.

Af direktør Jane Sandberg, Arkitektforeningen, formand Frida Frost, IDA, adm. direktør Ane Buch, Håndværksrådet og adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen

Ærgerligt at nedlægge Teknologirådet

Teknologirådet skal efter al sandsynlighed nedlægges som en konsekvens af aftalen om fordeling af forskningsmidler på finanslovbudgettet

Besparelsen på de 10 millioner som Teknologrådet indtil nu har fået årligt fra Folketinget, kommer til at betyde at Rådet ikke kan fortsætte sit arbejde.

Statens Byggeforsknings- institut (SBi) beskæres


Som en del af finansloven 2012, er det blevet besluttet at skære SBIs bevilling med 5,5 mio kr. Det er paradoksalt, mener Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen:

Finansloven: De relevante punkter


Søndag blev regeringens finanslov vedtaget med hjælp fra Enhedslisten.
I det følgende vil Arkitektforeningen kort skitsere de initiativer, som vækst- og beskæftigelsesmæssigt er af særlig interesse for arkitektstanden:

Af Martin Yhlen

Bred boligaftale på pladsRegeringen har indgået en ny boligaftale med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om at fremrykke offentlige investeringer for yderligere 5,5 mia. i 2011 til renovering af de almene boliger. Selvom der er tale om en gratis omgang for partierne, er det en glædelig nyhed, siger Jane Sandberg direktør i Arkitektforeningen.

Af Martin Yhlen

Finanslovudspil for 2012: De relevante punkterUnder overskriften ’Ansvar og Handling’ fremlagde regeringen torsdag sit finanslovsudspil for 2012. I det følgende vil Arkitektforeningen kort skitsere de initiativer, som vækst- og beskæftigelsesmæssigt er af særlig interesse for arkitektstanden.

Af Martin Yhlen

Udgiv indhold