Akademisk Arkitektforening

formand

Arkitekter andetsteds: Med Arkitektforeningens formand i Durban2014-udgaven af UIA’s verdenskongres og generalforsamling fandt sted i Durban d. 3. – 10. august. Med fra Arkitektforeningen var vicedirektør Annette Blegvad og formand Natalie Mossin, som her beretter om temaet for kongressen Otherwhere

Dansk Landskabsarkitektforening får ny formand


Karen Sejr, landskabsarkitekt og kommunikationskonsulent tiltræder formandsposten i Dansk Landskabsarkitektforening.

Ny formand hos Arkitektforbundet


Den 49-årige arkitekt MAA Peter Toftsø er blevet valgt til formand for Arkitektforbundet. Peter Toftsø afløser Arkitekt MAA Mette Carstad, der har været formand i mere end 12 år.


Som noget af det første som formand vil Peter Toftsø tage fat om den store udfordring med den høje dimittendledighed blandt især arkitekter.

Energi handler også om værdiRegeringens Energistrategi 2050 underprioriterer energieffektiviseringer i bygninger og boliger.

- af Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen

Bobler og pindemadder i Arkitekternes Hus


Godt 150 mennesker var mødt op for at ønske Natalie Mossin tillykkke med formandsposten og Rikke Krogh tak for 4 gode år.

Udgiv indhold