Akademisk Arkitektforening

formdannelse

Nye metoder til formdannelse i arkitekturen - og arkitektonisk identitet

Interview med arkitekt MAA Niels Martin Larsen om hans ph.d. projekt Tektoniske mønstre.

Ved at arbejde med algoritmisk design får arkitekten en anderledes rolle end normalt. I stedet for at definere formen via en model eller en tegning udvikles formen ved hjælp af en kode, og ved at tillade formdannelsen en grad af selvorganisering, kommer designprocessen mere til at handle om at justere en række parametre i søgningen mod den optimale løsning.  

På hvilket grundlag er dit forskningsprojekt formuleret?

Udgiv indhold