Akademisk Arkitektforening

forskning og praksis

Årskonference 2009 - Det muliges kunst

På Arkitektforeningens årskonference den 6. november 2009 blev der bygget bro mellem forskning og praksis.

"Udvekslingen/ dialogen  mellem forskningen og os udøvende arkitekter kunne være meget bedre og betydelig mere frugtbar, så jeg glæder mig til at videndele om mine/vores erfaringer og få nye input, så den fremtidige udveksling kan blive endnu mere givende og udviklende."
siger Dorte Sibast, arkitekt MAA, C.F. Møller, der deltog på AAs Årskonference 09.

Arkitektforeningens årskonference 2012Arkitektforeningens Årskonference fandt sted på Arkitektskolen Aarhus den 2. november med deltagelse af den norske tegnestue Jensen & Skodvin og Jan Gehl. 

Nye perspektiver på bevaring

Rikke Stenbros Ph.d. afhandling "Bevaringsprocesser – perspektiver på arkitektur i forandring" blev forsvaret i februar. Læs interview om hendes forskning.

Fortæl om dit forskningsområde
Min forskning handler om overleveringen af arkitektur, og hvordan det arkitektoniske bevaringsobjekt konstitueres. Hvem overleverer, hvad, hvorfor, hvordan, til hvem?

Fra forskning til faktura - interview med Helge Sander

Videnskabsminister Helge Sander står bag en række initiativer, der skal styrke samspillet mellem forskningen og det øvrige samfund – og Videnskabsministeriet anvender også selv ny viden og teknologi.

Hvad gør Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for konkret at bygge bro mellem forskning og praksis?
 
”Videnskabsministeriet har ansvaret for en lang række initiativer, som skal styrke samspillet mellem forskningen og det øvrige samfund.

Forskningsstrategier og resultatkontrakter - Interview med Carina Christensen

Kulturminister Carina Christensen er overbevist om, at både forskningen og skolernes tilknytning til det arbejdsmarked, der uddannes til, vil indgå i arbejdet med de nye resultatkontrakter, som skal forhandles med skolerne i 2010.

Udgiv indhold