Akademisk Arkitektforening

Forskning og viden

Tekstil, lyd og rum

Ph.d. viser nye veje ud af støj, stress og dårligt indeklima i arkitekturen


Støj er et stort problem på mange arbejdspladser og institutioner. Det skaber stress, træthed og mangel på koncentration. Ny ph.d.-afhandling undersøger og giver bud på, hvordan tekstil kan formgives, så det både virker rumdannende og absorberer lyd. På den måde kan tekstil igen – efter 100 år – få en plads i arkitekturen.

ph.d. om RobotbetonFra konform beton til unikke løsninger. Robotteknologien kan være nøglen til et opgør med betons traditionelle konformitet og skabe betonoverflader med hidtil usete relieffer og lysvirkninger, fremgår det af ny ph.d.-afhandling fra KADK.

Der er en grænse for fortætning, hvis klimamål skal nås


Fra forskningens verden: Interview med nyslået ph.d. Jakob Strømann-Andersen, M.Sc., Sustainability Engineer hos Henning Larsen Architects

Sattrups fornemmelse for dagslysFra forskningens verden: Interview med arkitekt MAA og nyslået ph.d og lektor på DTU Peter Andreas Sattrup

Hvad handler din ph.d. om, og hvilke problemstillinger har du arbejdet med?

Dagslys og solvarme i fremtidens lavenergibyerDagslys og solvarme kommer til at spille en større rolle i fremtidens lavenergibyggeri. Men hvordan kan arkitekter bruge ny viden og teknologi til at formgive med dagslys og sol, sådan at fremtidens bygninger ikke blot bruger mindre energi, men også får større oplevelsesmæssige kvaliteter? Det spørgsmål rejser arkitekt Peter Andreas Sattrup i sin ph.d.-afhandling ” Sustainability - Energy Optimization - Daylight and Solar Gains”, om byer og bygningers energiforbrug.

Nyt forskningsprojekt vil forene arkitektur og psykologiDer er meget lidt forskning i, hvordan arkitekturen påvirker menneskers velbefindende. Det vil et nyt forskningsprojekt støttet af Realdania råde bod på.
 

Statens Byggeforsknings- institut (SBi) beskæres


Som en del af finansloven 2012, er det blevet besluttet at skære SBIs bevilling med 5,5 mio kr. Det er paradoksalt, mener Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen:

Nordic Journal of ArchitectureNyt internationalt tidsskrift for arkitekturforskning ser dagens lys.

NORDIC er et nyt internationalt tidsskrift for arkitekturforskning, der med global horisont behandler og formidler forskning inden for alle aspekter af fagområdet, fra design til by- og landskabsplanlægning. Udover de egentlige forskningsbidrag, rummer Nordic hver gang refleksioner over og analyser af udvalgte aktuelle projekter, samt nyfortolkninger af ældre værker.

Ny bog fra SBi evaluerer almene renoveringsprojekterDen nye bog Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet viser, at det godt kan lade sig gøre at renovere almene boliger, så de får en højere kvalitet for beboerne, både når det gælder arkitektur, komfort, tilgængelighed og til dels også energiforbrug.

Nye veje til borgerdeltagelse i byudviklingenPh.d-afhandling: Borgerdeltagelse kan være med til at skabe mere demokratiske beslutningsprocesser og samtidig give et værdifuldt afkast i form af helt nye ideer.

Udgiv indhold