Akademisk Arkitektforening

krav

Knap så strenge krav til dokumentation


Krav til dokumentation i forbindelse med prækvalifikation til arkitektkonkurrencer lempes. Ændringerne betyder ikke alene en økonomisk besparelse i prækvalifikationen, men også mindre besvær for konkurrencedeltagerne
.

Udgiv indhold