Akademisk Arkitektforening

kreativ ledelse

LEDER I DET KREATIVE FELT – MED GEJST OG RO I MAVENTidens høje konkurrenceniveau kræver professionel ledelse, hvis man vil være succesfuld, og LKVV er if. associeret partner hos RUBOW arkitekter, arkitekt MAA, Britt Nemmøe et unikt kursustilbud med et tilpas specialiseret og nuanceret program, som giver en fundamental forståelse for ledelse i det kreative felt.


Af: Anne-Marie Bendix Gregersen

Kreativitet og ledelse går hånd i hånd“Djøf-isering” og styring ovenfra trækker energi og tempo ud af de kreative processer. Sådan har den kreative branche for vane at tænke om sig selv. Men det er en misforstået selvopfattelse, for enhver virksomhed har brug for god ledelse og struktur – også den kreative.

Af Morten Ejlskov og Camilla Raymond, erhvervspsykologer

Udgiv indhold