Akademisk Arkitektforening

LCC

En bæredygtig gave til rådgivere og bygherrer
To vigtige redskaber til bæredygtigt byggeri er nu blevet offentligt tilgængelige. Med LCA-byg og LCC-byg kan rådgivere og bygherrer nu hurtigt se projektets miljøpåvirkninger, og hvor økonomisk projektet er i et helhedsperspektiv. De kan være med til at bestemme en vigtig retning i byggeprojektet.

Udgiv indhold