Akademisk Arkitektforening

ministeriet for by

Energirenoveringer giver bedre boliger


Inspiration til flere energirenoveringer. Det er temaet i to nye digitale publikationer, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nu udgiver. Begge udgivelser har fokus på bokvalitet og arkitektonisk værdi og henvender sig til rådgivere samt ejere og beboere i etageejendomme, der står foran en energioptimering.

Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boligerMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 5 mio. kr. til projekter, der omhandler klimatilpasning i byer og byområder, sundhed og mindre byers udvikling.


Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter efterlyser gode projekter, der kan udvikle byfornyelsesområdet. I år efterspørger vi projekter inden for tre temaer:
 • Klimatilpasning i byer og byområder
 • De mindre byer og provinsbyers rolle og udvikling

Udgiv indhold