Akademisk Arkitektforening

personlig udvikling

Skab mening!Hvis tegnestuen har en udviklingskultur baseret på videndeling, så er der rige muligheder for, at den enkeltes udbytte af kurset ”Personlig gennemslagskraft” kan forankres i tegnestuen, siger Mogens Thomsen, KMT Kompetenceudvikling, der har målrettet kurset til arkitektstanden. 

Hvad skal arkitekter med et kursus i personlig gennemslagskraft?

Udgiv indhold