Akademisk Arkitektforening

ph.d.

Turismedominerede rumArkitekt MAA Jens Christian Pasgaard forsvarede i efteråret ph.d.-afhandlingen Tourism and Strategic Planning. Afhandlingen er udført for Center for Byplanlægning under Institut 3 på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

 
Hvad handler din ph.d. om, og hvilke problemstillinger har du arbejdet med?

Beton i nye klæder

Fem phd.- stipendier på Kunstakademiets Arkitektskole i København

Drømmer du om at skrive en ph.d- afhandling? Så har du chancen for at søge nu.

Kunstakademiets Arkitektskole opslår fem ph.d.-stipendier til besættelse 1.

Nye metoder til formdannelse i arkitekturen - og arkitektonisk identitet

Interview med arkitekt MAA Niels Martin Larsen om hans ph.d. projekt Tektoniske mønstre.

Ved at arbejde med algoritmisk design får arkitekten en anderledes rolle end normalt. I stedet for at definere formen via en model eller en tegning udvikles formen ved hjælp af en kode, og ved at tillade formdannelsen en grad af selvorganisering, kommer designprocessen mere til at handle om at justere en række parametre i søgningen mod den optimale løsning.  

På hvilket grundlag er dit forskningsprojekt formuleret?

Nye perspektiver på bevaring

Rikke Stenbros Ph.d. afhandling "Bevaringsprocesser – perspektiver på arkitektur i forandring" blev forsvaret i februar. Læs interview om hendes forskning.

Fortæl om dit forskningsområde
Min forskning handler om overleveringen af arkitektur, og hvordan det arkitektoniske bevaringsobjekt konstitueres. Hvem overleverer, hvad, hvorfor, hvordan, til hvem?

Ny forskning og viden: Boligen i funktionsblandede bebyggelser

Interview med arkitekt MAA Lene Wiell Nordberg der ligenu er halvvejs i hendes ph.d.-projekt Boligen Plus, der handler om funktionsblandede bebyggelser.

Hvad går din forskning ud på?
Forskningsprojektets handler om boligen i funktionsblandede bebyggelser med særligt blik på steder, hvor der opstår synergi mellem funktionerne. Hvordan kan man tilføre en bolig, eller et område merværdi med funktionelle koblinger?

Udgiv indhold