Akademisk Arkitektforening

processer

Det handler om at stille de gode spørgsmålProcesledelse har gennem de senere år fyldt en del på den professionelle agenda. Fokus er nu rettet mod, at det er en selvstændig ydelse at facilitere processer. Arkitekt MAA Ulla Kjærvang er en af dem, der faciliterer.

Af Lena McNair

Udgiv indhold