Akademisk Arkitektforening

regler

Regelforenkling i kommunernes lokalplanlægning

Når regler ikke nødvendigvis er af det ondeRegelforenkling handler ikke kun om en forenkling af lovgivningen eller en afbureaukratisering af systemet. Det handler i lige så høj grad om at lære reglerne at kende og vide, hvordan man bedst navigerer i dem. Arkitektforeningen har talt med chef for EU's Northern Periphery Programme’s kontor i København Ole Damsgaard om regelforenklingens kompleksitet.


Af Eva Bjerring

Enklere regler i den kommunale planlægningHar New Public Management forvrænget fokus i byplanlægningen? Og er dagens planlæggere rigtigt klædt på til at agere i den stigende kompleksitet på byudviklingsområdet?


Bureaukrati og et omfangsrigt regelsæt bliver ofte set som en af de største udfordringer for de kommunale planlæggere. Arkitektforeningen sætter derfor fokus på emnet med et halvdagsseminar den 19. februar kl. 13-17 i Arkitekternes hus.

Knap så strenge krav til dokumentation


Krav til dokumentation i forbindelse med prækvalifikation til arkitektkonkurrencer lempes. Ændringerne betyder ikke alene en økonomisk besparelse i prækvalifikationen, men også mindre besvær for konkurrencedeltagerne
.

Udgiv indhold