Akademisk Arkitektforening

SBI

Statens Byggeforsknings- institut (SBi) beskæres


Som en del af finansloven 2012, er det blevet besluttet at skære SBIs bevilling med 5,5 mio kr. Det er paradoksalt, mener Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen:

Udgiv indhold