Akademisk Arkitektforening

struktur

Hvordan skal Arkitektforeningens udvalgsstruktur se ud?Vil du have direkte indflydelse på Arkitektforeningens politiske arbejde og dele din viden?

Arkitektforeningens bestyrelse har nedsat en task force med det formål at få kortlagt og formuleret anbefalinger til hvordan Arkitektforeningens udvalgsstruktur kan udvikles fremadrettet.

Udgiv indhold