Akademisk Arkitektforening

undersøgelse

Brandregler skal kortlæggesEnergistyrelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen igangsat et kortlægningsprojekt vedrørende reglerne om brandforebyggelse i byggeloven og beredskabsloven.

VE-løsninger til eksisterende ejendommeBygherreforeningen, Teknologisk Institut og InnoBYG har igangsat en undersøgelse af det aktuelle marked for bygningsrelaterede VE-løsninger – med særlig fokus på etageejendomme.


Vil du bruge 5 minutter til at deltage i undersøgelsen?

Endnu flere renoveringsaktiviteter, tak


MAA’ere har stor interesse for renovering og udvikling af den eksisterende bygningsmasse, viser ny undersøgelse

Af Martin Yhlen

Danskerne vil gerne betale mere for grøn omstilling


Et stort flertal af danskerne vil gerne finansiere Danmarks omstilling til vedvarende energi over energiregningen.


Det viser det nye klimabarometer fra Danmarks grønne tænketank CONCITO, som denne gang har et særligt fokus på danskernes betalingsvilje i forhold til at erstatte de fossile brændsler med vedvarende energi.

Arkitektforeningens undersøgelse: Fremtiden handler om energirenovering


En undersøgelse foretaget blandt Arkitektforeningens medlemmer viser enighed om, at fremtidens opgaver vil handle om energirenovering. Undersøgelsen viser også, at respondenterne ønsker mere efteruddannelse på energirenoveringsområdet.

Af Martin Yhlen

Hvordan går det med arkitektbranchen i Europa?Ud af Europas ca. 524.000 arkitekter er omtrent 31% kvinder,  men selv om arkitektbranchen i Europa overordnet  tager sig rimelig ensartet ud, så er der alligevel en tydelig variation landene imellem, når det gælder bl.a. køns- og aldersfordeling.  Det viser ny stor undersøgelse fra Den Europæiske Arkitektforening ACE.

Kvinder på banen

Hvordan går det med arkitektbranchen i Europa?

Ud af Europas ca. 524.000 arkitekter er omtrent 31% kvinder,  men selv om arkitektbranchen i Europa overordnet  tager sig rimelig ensartet ud, så er der alligevel en tydelig variation landene imellem, når det gælder bl.a. køns- og aldersfordeling.  Det viser ny stor undersøgelse fra Den Europæiske Arkitektforening ACE.

Udgiv indhold