Akademisk Arkitektforening

virksomhed

Til kamp mod vanetænkningenFra selvindsigt til ledelsesdiscipliner. Uddannelsen Ledelse i Kreative Videnvirksomheder (LKVV) går et spadestik dybere. To arkitekter MAA, der netop har bestået deres LKVV-eksamen, fortæller her, hvad den mest værdifulde lære ved uddannelsen er.

Legatmodtagere samlet for første gang


Tirsdag d. 25. marts var modtagerne af Dreyers Fonds legat til nystartede arkitektvirksomheder samlet for første gang.


De forventningsfulde legatmodtagere fra BCVA, WE architecture, Planværkstedet, POINT, Thorborg Skovsted Johansen, Over Byen Arkitekter og Norrøn mødtes for første gang med deres mentorer til workshop i Arkitekternes Hus d. 25. marts.

Mere end verdens bedst uddannede amatørNår den 3. årgang af LKVV’ere starter i august, er arkitekt MAA Rasmus Holscher med. For ham er kurset Ledelse i Kreative Videnvirksomheder nemlig en oplagt mulighed for at styrke sin lille tegnestues uopdyrkede potentialer.


Af Lena McNair

Markedsmodnings - fonden klar til ansøgninger fra små og mellemstore virksomhederDer er behov for, at flere produkter og serviceydelser kommer hurtigere på markedet til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Derfor åbner Markedsmodningsfonden nu op med en målrettet markedsmodningsindsats til danske virksomheder.


Markedsmodningsfonden, som afløser Fornyelsesfonden, har 135 mill. kr.

Ledelse handler om tid, kontekst og menneskerInterview: Håkan Sandhagen er arkitekt MAA og projektchef hos CCO Arkitekter og tog sin LKVV-eksamen i april.


I alt har nu 110 arkitekter fra både det private og det offentlige gennemført LKVV-kurset, der giver lederværktøjer særligt rettet mod de kreative videnvirksomheder.

Strateg med arkitektbaggrundArkitekt MAA og ph.d. Irene Lønne har siden marts 2011 været ansat hos Innovationsbureauet Hatch & Bloom. Bureauet har 12 medarbejdere og arbejder med branding, kommunikation, servicedesign, strategi og innovation. Irene Lønne tog afgang fra Arkitektskolen Aarhus i 1990 og har en massiv erhvervserfaring bag sig – også som bygningsarkitekt.


Af Helle Lorenzen, journalist (DJ)

Svært at være lille arkitektvirksomhed i krisen


Der er et markant fald i nye projekter og branchens honorarer herhjemme. Det går især ud over mindre arkitektvirksomheder, der udgør størstedelen af den danske branche, viser seneste konjunkturbarometer fra Danske Arkitektvirksomheder

Mindre virksomheder kan søge om tilskud til innovationErhvervs- og Vækstministeriet lancerer nu et nyt tilbud om privat rådgivning til 300 virksomheder rettet mod fornyelse og innovation.

Udgiv indhold