Akademisk Arkitektforening

Prisopgave:bæredygtig shopping

Medlemmer

Morten Kjer Jeppesens billede
Morten Kjer Jeppesen

MAA

Lokalafdeling: Arkitektforeningen København

Interesser: Ingen angivet

Niels Hurups billede
Niels Hurup, Arkitekt maa

MAA

Lokalafdeling: Arkitektforeningen Nordjylland

Interesser: Ingen angivet

Peter Mandal Hansens billede
Peter Mandal Hansen, Studielektor, arkitekt MAA

MAA

Lokalafdeling: Arkitektforeningen Nordjylland

Interesser: Ingen angivet