Akademisk Arkitektforening

At skabe ved at dele

Indlæg

chg@arkitektforeningen.dk , 4 år siden

Task forcens indstilling

Arkitektforeningen nedsætter hvert år en taskforce i forhold til en aktuelle problemstilling. Task forcen ...