Høringssvar

Arkitektforeningen har høringsret i en lang række spørgsmål vedrørende det byggede miljø. Her kan du læse foreningens høringssvar fra de seneste år. Arkitektforeningen modtager også meget gerne gode og fagligt stærke inputs til aktuelle høringer. De aktuelle høringer kan ses her på siden og eventuelle kommentarer og bemærkninger kan fremsendes til vores politiske konsulent, Bent Outzen.

Skriv til vores politiske konsulent

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

2021

17. september: Stop ned rivning af parcelhusene

28. april Høringssvar: BR18 er endnu engang sat under lup

21. april Høring af udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

22. februar Arkitektforeningens høring af forslag til lov om anlæg af Lynetteholm

2020

8. oktober: Høring over udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse.

25. juni: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love.

28. maj: Høring om forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020

27. april: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

30. januar: Høring i forbindelse med evaluering af Planloven

2019

19. marts: Høring til forslag af Fingerplan 2019

2018

22. oktober: Høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghetto-områder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)

16. august: Høring over lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)

13. august: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning

23. maj: Høringssvar over ændring af bekendtgørelse om opsætning af skilte og propagandaøjemed i det åbne land.

4. maj: Høringssvar over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

26. marts: Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)

12. marts Høring over udkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

2017

27. november: Høring over ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

16. oktober: Høringssvar over forslag til ændring af planloven (oversvømmelser og erosion)

2. oktober: Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (skovbyggelinjen)

21. august: Høringssvar om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

7. august: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)

31. juli: Høring om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

8. juni: høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
– Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)
– Skabelon, Arkitektforeningen, Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i BR

28. april: Høring over udkast til ændring af bygnigsreglementet (BR15)

7. april: Høring over forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bevaring af særlige kulturarvmæssige samlinger)

2016

17. oktober: Høring over udkast til lovforslag om modernisering af planloven

17. oktober: Høring over forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

16. september: Høring over forslag til lov om Planklagenævnet

17. marts: Høring om ny bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment nybyggeri

11. februar: Høring over udkast til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget (nedlæggelse af Energisparerådet)

15. januar: : Høring i Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik vedr. revision af Energieffektiviseringsdirektivet

4. januar: Vedr. forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)

2015

14. december: Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger: Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.

18. november: Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

27. oktober: Høringssvar til vejledning om lokalplanlægning med et bevaringssigte

20. marts: Vedrørende høring over nyt bygningsreglement 2015

8. januar: Ny udbudslov

5. januar: Anvendelse af landsbyggefondens midler (høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. )

5. januar: Nedrivning af hele almene boligafdelinger (høring vedr. lov om ændring af lov om almene boliger m.v.)

Skriv til vores politiske konsulent

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +