Hvem kan blive medlem?

Et medlemskab af Arkitektforeningen giver dig først og fremmest den beskyttede titel 'arkitekt MAA', der står for 'Medlem af Akademisk Arkitektforening'. I Danmark kan alle kalde sig arkitekt. Derfor er titlen 'MAA' et kvalitetsstempel, for den kræver en kandidatuddannelse fra en dansk eller EU-anerkendt international arkitektskole.

Foto: Laura Stamer
Er du i tvivl, kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

De fleste af Arkitektforeningens medlemmer har taget afgang fra enten Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) eller Arkitektskolen Aarhus og bærer titlen cand.arch. Det er anerkendte arkitektuddannelser iht. EU-direktiv 2005/36/EF, der handler om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

Arkitektforeningen har også medlemmer med internationale arkitektuddannelser og medlemmer med en anden, men relevant faglig baggrund. Det er for eksempel konstruktører eller afgængere fra Aalborg Universitet. Her er der tale om uddannelser, der ikke er EU-anerkendt som arkitektuddannelser, og derfor kræver det en særlig medlemsansøgning.

Hvis du gerne vil være medlem af Arkitektforeningen, men har en anden uddannelse end arkitekt eller ikke er uddannet fra en EU-anerkendt arkitektuddannelse, kan du som færdiguddannet søge om optagelse gennem foreningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn.

Her ansøger man med et portfolio-materiale, der bliver vurderet af nævnets fagmedlemmer. Hvis ansøgningen bliver godkendt, kan man blive medlem af Arkitektforeningen og får dermed også ret til at kalde sig ‘arkitekt MAA’.

Ring til os, hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren eller andet – eller find svar under Ofte Stillede Spørgsmål.

Hvad koster det?

I Akademisk Arkitektforening er der tre medlemskategorier. Kontingentsatserne er gældende pr. 1. januar 2021:

1. Aktive medlemmer
Dimittender (det første år efter din afgang): 390 kr. pr. kvartal
2.-3. år efter afgang: 616 kr. pr. kvartal
Efter det 3. år efter afgang: 1.126 kr. pr. kvartal

Aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret.
Kategorien dækker alle medlemmer, der ikke er studerende eller ikke har anmodet om udlandsmedlemskab.

2. Studerende
133 kr. pr. kvartal

Studerende er valgbare og har stemmeret.

3. Medlemmer i udland
527 kr. pr. kvartal
Medlemmer, der bosætter sig i udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), kan anmode om at blive udlandsmedlemmer efter forløbet af et fuldt kvartal. Du skal indsende en skriftlig anmodning til Arkitektforeningen til Susanne Steinhauer Telén Som udlandsmedlem modtager du stadig Arkitekten sendt som brev. Udlandsmedlemmer har ingen stemmeret.

Søg om nedsættelse af kontingent

Er du i tvivl, kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +