Afdelingsleder

Brænder du for byudvikling, lokalplaner og arkitektur? Kan du sætte retning for udvikling og kvalitet i byer, landsbyer og det åbne land? Er du en engageret og nærværende leder? Så er der muligheder for dig i stillingen som afdelingsleder i Byplan

Virksomhed:

Viborg Kommune

Arbejdssted:

Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Ansøgningsfrist:

04/08/2024

I Byplan har vi ansvaret for en række opgaver, der er vigtige for kommunens udvikling og derved har stor bevågenhed fra såvel politikere som borger og erhvervsliv. Pt. planlægger vi bl.a. for et nyt statsfængsel, udvidelse af regionshospitalet i Viborg, nye boligområder og erhvervsudvikling samtidig med, at vi er ved at revidere kommuneplanen.

Byplan har ansvaret for lokalplanlægning – fra de indledende drøftelser med bygherre om tilpasning af projekter til den endelige politiske behandling af planerne – med tilhørende miljøvurderinger. Vi har desuden ansvaret for dele af kommuneplanen bl.a. kommuneplantillæg i tilknytning til lokalplaner samt helhedsplaner, der danner grundlag for lokalplaner. Afdelingen varetager desuden en række opgaver med arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdige bygninger.

Byplan administrerer landzonebestemmelserne, naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer og behandler desuden matrikulære sager og visse dispensationer fra lokalplaner i tæt samarbejde med vores kolleger i Byggeri.

Vi arbejder effektivt, udviklingsorienteret og dynamisk med at sikre vækst, udvikling og kvalitet i byer og landskaber i Viborg Kommune. Det sker gennem et tæt samarbejde internt i kommunen og med borgere, virksomheder og det politiske niveau.

Afdelingen er en del af området Plan og Byggeri under direktørområdet Teknik & Miljø og har til huse på Viborg Rådhus.

Om dig

Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund, f.eks. arkitekt, civilingeniør, landinspektør eller lignende. Du har erfaring med ledelse eller mod på at få din første formelle lederstilling. Du har erfaring fra en politisk ledet organisation og fagligt kendskab til afdelingens kerneopgaver, i særdeleshed lokalplanlægning, planloven, byudvikling og arkitektur.

Du foretrækker at lede gennem inddragelse og uddelegering, hvor dine gode kommunikative egenskaber er med til at sætte dialog og samarbejde i højsædet. Du formår at holde struktur og systematik i en travl og spændende hverdag – og kan samtidig bevare overblikket og have fokus på helheden.

Som person forventer vi, at du er god til at engagere dine medarbejdere i opgaverne, så du leder i øjenhøjde i et uformelt arbejdsmiljø.

Om os

Byplan lægger vægt på at være en velrenommeret, værdsat og troværdig samarbejdspartner, der løser opgaver med fokus på helheden.

Vi ønsker fortsat, at Byplan fremstår som en proaktiv, troværdig og effektiv afdeling, der skaber værdi for borgere og erhvervsliv. Vi arbejder vedvarende på balancen mellem effektivitet, fleksibilitet og kvalitet.

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, og det er vigtigt, at du som leder kan rumme og arbejde med at bringe forskellighederne i afdelingen i spil på en måde, som understøtter opgaveløsningen og kravene til afdelingen på den lange bane. I det daglige arbejde skal der være plads til både ambitioner, seriøsitet og humor.

Om ledelse i Viborg Kommune

Du bliver personaleleder for 16 engagerede medarbejdere med en bred vifte af fagligheder; civilingeniører, arkitekter, landinspektør, cand.scient.er, tekniske assistenter og administrative medarbejdere.

Du bliver en del af en ledergruppe med chefen for Plan og Byggeri og afdelingsledere for hhv. Strategi og Udvikling samt Byggeri. I ledergruppen tilbyder vi et godt fagligt og socialt fællesskab, hvor der er frihed under ansvar og plads til forskellighed. Vi ved, at en helhedsorienteret tilgang og det gode samspil mellem medarbejdere og lederkolleger på tværs i forvaltningen har afgørende betydning for, hvor godt vi lykkes med vores opgaver.

Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på viborg.dk.

Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne.

Løn og ansættelse

Tilpasset den overenskomst, der ansættes efter.

Samtaler

Vi holder første samtalerunde den 9. august og anden samtalerunde den 21. august. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en personprofil inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en samtale om din personprofil den 13. august.

Få mere at vide

Læs mere om stillingen som afdelingsleder i Byplan i Job- og kompetenceprofilen.
Her kan du se Grundfortællingen, som omtales i profilen.

Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Plan og Byggeri, Britta B. Pørksen, på tlf. 87 87 55 50.

Kontakt

Chef for Plan og Byggeri,
Britta B. Pørksen,
på tlf. 87 87 55 50

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +