Arkitekt eller bygningskonstruktør til restaurering, projektering og projekteringsledelse

Vil du være med til at løfte kulturarven sikkert ind i fremtiden? Og vil du være en del af et stærkt fagligt miljø, hvor du selvstændigt skal gennemføre projekterings- og restaureringsopgaver på nogle af Danmarks smukkeste bygninger?

Virksomhed:

Slots- og kulturministeriet

Arbejdssted:

Hammerichsgade 14, 1611 København, Danmark

Ansøgningsfrist:

27/11/2023

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for at passe på statens slotte og haver og på de bygninger som huser Danmarks vigtigste kulturinstitutioner. Vi arbejder på at bevare og udvikle kulturarven til glæde for nuværende og kommende generationer, og det gør vi sammen i en kombination af mange stærke fagligheder.

Om jobbet

Stillingen er organisatorisk placeret i enheden Restaurering og Genopretning, som varetager projektledelse, projektering og tilsyn på Styrelsens ejendomme.

Dine opgaver vil hovedsageligt omhandle større genopretningssager med totalistandsættelse af tårne og spir på Kronborg. Opgaven omhandler udskiftning af kobbertage, eftergang af tømmerkonstruktioner, udskiftning af nedslidte sandsten, dekorationer, restaurering af forskudsankre mm. Opgaverne løses som egen projektering (udarbejdelse af tegninger, beskrivelser m.v.) med efterfølgende myndighedsbehandling, udbud, byggeledelse og tilsyn. Du får ansvaret for at sikre projekternes kvalitet, økonomi og tidsforbrug og vil have projekteringsledelsen under hele forløbet.

Du skal kunne samarbejde og kommunikere med kolleger og interessenter på alle niveauer og have blik for dialog og inddragelse på rette tid og sted.

Vi tilbyder

Du kommer til at indgå i projekteringsgruppen, som består af i alt syv medarbejdere og en teamleder. Vores projekteringsgruppe er kendetegnet ved høj faglighed og et stærkt arbejdsfælleskab.

Vi arbejder løbende på at styrke de restaureringsfaglige kompetencer og viden om styrelsens portefølje, så vi sikrer en ensartet og kompetent vedligeholdelse og restaurering af ejendommene. Vi holder os løbende ajour med udviklingen i restaureringsbranchen og vedligeholder vores viden gennem seminarer, kursusforløb og besigtigelser af relevante byggepladser, hvor vi drøfter restaureringsmetoder og holdninger og sparrer med de bedste på feltet.

Du kommer ind i en organisation med stor mulighed for at præge dagsorden og indhold i dit arbejdsliv med stor fleksibilitet samt stærkt kollegaskab og et unikt fagligt miljø.

Sidst men bestemt ikke mindst er vi en enhed og en styrelse med stor fokus på trivsel og højt humør. Vi laver løbende også sociale aktiviteter – både i og uden for arbejdstiden.

Om dig

Vi forestiller os, at du er uddannet arkitekt, bygningskonstruktør eller tilsvarende og har solid erfaring med projekteringsledelse, projektering og tilsyn.

Du:

  • interesserer dig for restaurering, bygningshistorie og god byggeskik
  • Interesserer dig for gode samarbejdsprocesser og deler gerne din viden med andre
  • har gode formuleringsevner både i skrift og tale
  • har solid projekteringserfaring
  • har erfaring som sagsarkitekt på større restaureringsprojekter og et godt kendskab til rollen som projekteringsleder.

Vi forventer, at du har flere års projekteringserfaring, og at du selvstændigt kan gennemføre en sag fra forundersøgelse til aflevering af det færdige byggeri samt har restaureringskompetencer og erfaring med projektering på fredede eller bevaringsværdige ejendomme. Erfaring med byggeri inden for det offentlige er en fordel, men ikke nødvendigt.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling på fuld tid med ansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent afhængig af erfaring og kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Akademikerne eller anden relevant overenskomst.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.

Information og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Jan Wulff på jwu@slks.dk tlf. 33 92 62 28 eller enhedschef Jacob Klit-Hansen på jkh@slks.dk tlf. 20 44 97 86.

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 27. november 2023.

Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler den 30. november og 2. samtaler den 8. december.

Der kan blive tale om udarbejdelse af personlighedsprofil i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +