Rektor

Skal du stå i spidsen for at videreudvikle en af Europas bedste arkitektskoler og en af Danmarks mest progressive uddannelsesinstitutioner?

Virksomhed:

Arkitektskolen Aarhus

Arbejdssted:

Exners Plads 7, 8000 Aarhus

Ansøgningsfrist:

18/02/2024

Arkitektskolen-aarhus-logo

Arkitektskolen i Aarhus står stærkt. Den er veldrevet og flyttede i 2021 ind i nye og inspirerende fysiske rammer på Godsbanen midt i Aarhus.

Som rektor bliver du – med reference til bestyrelsen – ansvarlig for den daglige ledelse af institutionens uddannelser, forskning, kunstneriske udviklingsvirksomhed og administration. Du skal i tæt samspil med organisationen og gennem kompetent ledelse sikre sammenhæng og holde fast i den røde tråd mellem skolens visioner, opfyldel­sen af de strategiske mål og alt det, der sker i hverdagen.

Du skal være med til at udvikle skolen, forskningen, uddannelserne – og dermed også skabe en bredere forståelse for, hvor og hvordan arkitektfaget kan påvirke verden og skabe bæredygtige rammer for de mennesker som lever i den. Du skal med udgangspunkt i skolens nye rammer være med til at bygge bro og åbne skolen yderligere op for omverdenen. Du skal sikre, at skolen rækker ud og sætter spor – også internationalt.

Du kommer også til at repræsentere skolen i de politiske og ministerielle arenaer og i samarbejdet med fonde.

Du kommer med en uddannelse som arkitekt eller tilsvarende og med relevant ledelseserfaring, og du har en bred erfaring med arkitektur fra praksis eller fra uddannelses­verdenen. Du er en tydelig og involverende leder. Du er passioneret omkring arkitektur, har en holistisk tilgang til arkitektfaget og har holdninger til arkitekturens betydning for samfundet.

Arkitektskolen Aarhus er en institution under Uddannelses- og Forsknings­ministeriet. Skolen tilbyder uddannelser på bachelor-, kandidat– og ph.d.-niveau inden for det arkitektfaglige område herunder by- og landskabsudvikling. Derudover udbydes en række videreuddannelses- og specialiseringskurser for færdiguddannede arkitekter og lignende. Arkitektskolen har ca. 700 ambitiøse og engagerede studerende og beskæftiger ca. 130 dybt dedikerede og kompetente medarbejdere.

Du kan læse meget mere om jobbet på linket her (PDF). Har du derudover spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Carsten With Thygesen på tlf. 20142307 eller partner i Genitor Jesper Lund Madsen på tlf. 2289 8525 eller jlm@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 18. februar 2024.

For english read below

Aarhus School of Architecture Is Looking for a New Rector

Would you like to be in charge of developing further one of Europe’s best schools of architecture and one of the most progressive educational institutions in Denmark?

Aarhus School of Architecture is in a strong position. The school is well run, and in 2021 it moved into a new and inspiring physical setting in an area known as Godsbanen, at a central location in Aarhus.

As rector, you will, with reference to The School Board, be responsible for the daily management of the institution’s educational programmes, research, artistic research, and administration. By interacting closely with the organisation, and by means of competent management, you will have to ensure coherence and a guiding thread that connects the school’s visions, the fulfilment of the strategic objectives, and all day-to-day events.

You will take part in developing the school further, in research, in educational programmes – and you will thus also help create a broader understanding of where and how the architectural profession can influence the world and create a sustainable framework for the people who inhabit the world. With the school’s new physical setting as starting point, you should help the school bridge the gap to, and open up to, the world around it. You will have to ensure that the school reaches out and leaves its mark – also at the international level.

You will be representing the school in political and ministerial forums – and in terms of the school’s collaboration with various foundations.

We expect you to have an educational background as an architect or similar, relevant management experience, and wide experience with architecture from practice or from the world of education. You are a clear and engaging leader. You are passionate about architecture, have a holistic approach to the field of architecture, and have strong opinions on the significance of architecture to society.

Aarhus School of Architecture is an institution under The Danish Ministry of Higher Education and Science. The school offers programmes at bachelor, master, and PhD level within the field of architecture – including urban and landscape development. Apart from this, a range of continuing education courses and specialised courses aimed at fully-qualified architects and similar professionals are being offered. Around 700 committed and ambitious students study at the school, which has a staff of around 130 highly dedicated and competent employees.

You can find much more information about the position here (PDF). If you have any further questions, you are welcome to contact Chairman of The School Board Carsten With Thygesen (tel.: 20142307) or Genitor Partner Jesper Lund Madsen (tel.: 2289 8525 / email: jlm@genitor.dk).

The deadline for applications is 18 February 2024.

Kontakt

Bestyrelsesformand
Carsten With Thygesen
tlf. 20142307

Partner i Genitor
Jesper Lund Madsen
tlf. 2289 8525
jlm@genitor.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +