Byggesagsbehandler (barselsvikar) til Område for Byplanlægning, Klima og Byudvikling

Vil du være med til at udvikle København til en (endnu mere) levende, ansvarlig og mangfoldig by?

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

2150 Nordhavn

Ansøgningsfrist:

28/09/2023

Vi søger en ny kollega (barselsvikariat) til Område for Byplanlægning i Klima og Byudvikling, der vil være med til at skabe verdens bedste by.

Målet er enkelt: Vi gør det sammen, vi gør det ordentligt, og vi gør det for København. København skal være verdens bedste by at være og leve i. Du kan bl.a. læse flere af vores politikker, som du finder på hjemmesiden Bolig, byggeri og byliv | Københavns Kommunes hjemmeside

Hvad arbejder vi med?

Vores opgave er at skabe rammerne for nye boliger, erhverv og rekreative byrum. Hos os kommer du tæt på det, du arbejder med, når nye bygninger og bydele skyder op i København. Det synes vi, gør arbejdet hos os særligt vedkommende!

Du kommer til at arbejde sammen med ca. 350 dedikerede kolleger i afdelingen Klima og Byudvikling, der alle brænder for at gøre København til en endnu bedre og mere bæredygtig by at leve, bo og bygge i. Afdelingen har 14 faglige enheder og et sekretariat, der med helhedssyn, nysgerrighed og høj faglighed løser opgaver indenfor affald og ressourcer, jorddeponi, klimaindsatser, byplanlægning, almene boliger, udsat by, analyser og bydata.

Hvem er vi?

Byggesagsteamet er en del af Område for Byplanlægning i Klima og Byudvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Område for Byplanlægning udarbejder lokalplaner i hele byen, arbejder med bæredygtighed, byrum, trafikplanlægning, strategier for et grønnere København og meget mere. Område for Byplanlægning skaber rammerne for bl.a. nye boliger, erhverv, rekreative muligheder og den almene boligsektor.

Vi er et stærkt team på i alt 17 kompetente byggesagsbehandlere, som primært behandler byggesager om nybyggeri i byudviklingsområderne Nordhavn, Sydhavnen, Refshaleøen, Tingbjerg m.fl., men har også byggesager om renovering og nybyggeri af almene boliger.

Spektret af byggesager, vi behandler, er stort og omfatter bl.a. større etageboligbebyggelser, ungdomsboliger, almene boliger, kontorbyggeri og skoler.

Byggesagsbehandlerne i teamet deltager også i projektgrupper ved udarbejdelsen af nye lokalplaner sammen med afdelingens øvrige fagligheder, hvor vi er med til at sikre, at lokalplanen kan realiseres inden for bygningsreglementet.

I teamet af byggesagsbehandlere sætter vi sparring, tværfagligt samarbejde og god trivsel højt i en dagligdag, hvor vi har fokus på leverancen. Vi er i tæt dialog med professionelle rådgivere, developere og en lang række kolleger i Teknik- og Miljøforvaltningen for at få projekterne til at lykkes. Der vil være gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt, og sagernes kompleksitet vil vokse i takt med, at du bliver klar til mere.

Vi har brug for dig

Vi har brug for en barselsvikar til myndighedsbehandling af byggesager i områder omfattet af nye lokalplaner og i udviklingsområderne i Københavns Kommune.

Vi forventer, at du har en uddannelse som arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller tilsvarende byggefaglig baggrund og gerne nogle års relevant erfaring med byggesagsbehandling eller udarbejdelse af myndighedsprojekter, men nyuddannede kan også komme i betragtning.

Det vil være en fordel, at du

  • har arbejdet med bygningsreglementet, byggeloven og lokalplaner og har kendskab til planloven og kommuneplan
  • er god til at kommunikere på skrift og i tale, og at du har lyst til at formidle faglig viden på et venligt, imødekommende, klart og tydeligt niveau
  • er løsningsorienteret og pragmatisk inden for lovens rammer
  • er god til at samarbejde på tværs af mangeartede fagligheder.

Som medarbejder i Klima og Byudvikling skal du have lyst til at indgå i samarbejder og projekter, der går på tværs af fagområder og fagligheder. Vi mener, at de gode løsninger bliver stærkere og mere effektfulde, når vi løser dem sammen, koordineret og på tværs af fag, enheder og myndighedsområder.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og i øvrigt efter forhandling med den faglige organisation.

Vi har flextid og mulighed for at arbejde hjemme op til to dage om ugen. Der må påregnes fuldt fremmøde på arbejdspladsen i indkøringsperioden.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, men forventer at barselsvikarstillingen besættes fra den 1. december til og med den 30. april 2024 og evt. med mulighed for forlængelse.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Tina Strand Auken på 3061 0145 eller teamleder Simon Heiberg på 2916 6136.

Søg via linket senest torsdag den 28. september 2023
Vi holder ansættelsessamtaler i uge 40.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +