Byggesagsbehandler med interesse for arkitektur til Gladsaxe Kommune

Vil du være en del af en kommune, som har fokus på arkitektonisk kvalitet og grøn omstilling? Vil du være med til at sætte præg på byens fysiske udtryk og gøre en forskel for borgere og erhvervsliv? Kan du lide at samarbejde med bygherrer, rådgivere, kolleger og på tværs af fagområder?

Virksomhed:

Gladsaxe Kommune

Arbejdssted:

Rådhus Alle 7, 2860 Søborg

Ansøgningsfrist:

21/11/2023

Så har vi et spændende job til dig.

Byggesag er ét af 2 teams i Byafdelingen, det andet er Byplan og Landskab. I afdelingen har vi en ambition om at udnytte den synergi, der opstår i et miljø, hvor mange fagligheder har en tæt hverdag sammen. Vi bruger det tværfaglige samarbejde til at skabe bedre service og en mere sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling. Generelt set lægger vi vægt på god sagsbehandling med en god service og dialog med borgere og virksomheder i øjenhøjde, så vi sammen kan udmønte kommunens strategiske dagsordener i konkrete projekter.

Byrådet i Gladsaxe er optaget af strategisk byudvikling i retning mod en grøn og levende by, hvor nye projekter skal give ny værdi til byen. Der er fokus på byrum og bygninger med gode arkitektoniske løsninger, som skaber en sammenhæng mellem byggeriet og den omgivende by. For at understøtte dette har vi fået en stadsarkitekt, som du vil få et tæt samarbejde med omkring realisering af målsætningerne i vores arkitekturpolitik. En del af samarbejdet foregår i et ugentligt fagligt forum, hvor medarbejdere af Byafdelingen kan få sparring på deres sager i fællesskab med stadsarkitekten og afdelingens ledere.

Opgaverne

Byggesagsteamet består af 13 medarbejdere, hvoraf 1 er teamleder, 6 arbejder med byggesager og 6 arbejder bl.a. med Skat og BBR, samt en lang række andre understøttende opgaver. Vi byggesagsbehandler alt fra enfamiliehuse til store erhvervsbyggerier. Din hovedopgave bliver at deltage i behandlingen af de indkomne byggesager – små som store afhængig af dine erfaringer. Du kommer også til at administrere efter planloven. Derudover kommer du til at deltage i den ugentlige vagtordning, hvor du skal visitere nye sager, besvare mails og passe telefonen.

Det er en forudsætning, at du har erfaring med byggesagsbehandling, da vi er en blandet medarbejdergruppe, som gerne vil understøttes med en erfaren byggesagsbehandler.

Vi forventer,

 • At du har en uddannelse som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller lign.
 • At du har erfaring med byggesagsbehandling – jf. Bygningsreglementet og Planloven samt har forståelse for den rolle, kommunen har som bygningsmyndighed.
 • At du kan lide kontakt og dialog med ansøgere og er god til at lytte og vejlede dem ud fra de ønsker, de har og i overensstemmelse med den retning, som Byrådet har udstukket.
 • At du kan formulere dig mundtligt og skriftligt, og formidle fagligt stof på dansk, både i forhold til almindelige boligejere og professionelle rådgivere.
 • At du kan deltage som en holdspiller og modtage og give input til den samlede sagsløsning, men også at du kan løse en sag selvstændigt.
 • Sidst men ikke mindst, at du er optaget af og ønsker at udmønte og tage dialog om kommunens arkitekturpolitik med ansøgerne.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med en sjov og uformel tone, hvor der er højt til loftet og fokus på tillid. Et spændende og afvekslende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling og mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Vi lægger vægt på at udvikle et godt teamsamarbejde, hvor der løftes i flok, og hvor alle tager ansvar for at få løst teamets opgaver med respekt for hinandens kompetencer.

Byggesag indgår i et fagligt netværk 4K BYG, der er et fælles initiativ mellem Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Formålet med samarbejdet er at nyde gavn af fælles løsninger med blandt andet fælles videndeling.

Din ansøgning

Skal indeholde følgende

 • En motiveret ansøgning på dansk, som ikke fylder mere end en A4-side
 • At du præsenterer dine skriftlige formidlingskompetencer i hvordan du formulerer dig i ansøgningen
 • At du vedhæfter et CV, hvori du fremhæver, hvad du har lavet og hvilke resultater eller effekt din indsats har udmøntet sig i
 • I ansøgningen skal du gøre rede for følgende spørgsmål:
  • Hvordan viser du engagement og at du brænder for at skabe en by med kvalitet?
  • Hvilken type kollega er du?
  • Hvad er vigtigt for dig som byggesagsbehandler?
  • Hvilke erfaringer har du med at arbejde sammen med andre fagligheder? Og hvad betyder det for dig?
  • Hvad anser du for at være det vigtigste i vores arkitekturpolitik? Hvorfor og hvordan kan du bidrage til at implementere det?

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse 1. februar 2024.

Yderligere oplysninger

Vil du høre mere om stillingen, så ring til Byudviklingschef Jana Eger Schrøder på telefon 20 41 13 61, Teamleder Anne Hertz Dahlgren på telefon 39 57 50 41 eller Byggesagsbehandler Dorthe Dahlquist Mortensen på telefon 39 57 59 12.

Frist

Vi skal modtage din ansøgning senest den 21. november 2023.
Vi forventer at afholde 1. runde samtaler onsdag den 6. december 2023 og 2. runde samtaler mandag den 11. december 2023.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt

Byggesagsbehandler Dorthe Dahlquist Mortensen
på tlf.: 39 57 59 12

Teamleder Anne Hertz Dahlgren
på tlf.: 39 57 50 41

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +