Bygningsrådgiver

Vil du arbejde i en ambitiøs kommune, der passer godt på sine bygninger?

Virksomhed:

Gladsaxe Kommune

Arbejdssted:

Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, Danmark

Ansøgningsfrist:

17/06/2024

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Har du en byggeteknisk baggrund, der kan gavne en ambitiøs kommune, der passer på sin bygningsmasse?

Har du et hjerte der banker for den grønne omstilling – også på ejendomsområdet – og har du kompetencer og erfaring med at give bygninger den kærlighed og vedligeholdelse, der sikrer at vi kan bevare deres værdi og funktion?

Trives du med at løse større og mindre opgaver i et stærkt fagligt og socialt fællesskab? Så er det måske dig, der kan erstatte vores nuværende kollega på posten, som har valgt at vende arbejdslivet ryggen og nyde et velfortjent otium, efter mere end 20 år her i Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter.

Vi forestiller os, at du kommer med en faglig basisviden, interesse og erfaring inden for det vedligehold sandsynligvis med en baggrund som arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør. Du er interesseret i at arbejde med varierede opgaver fra at løse større og mindre akutte opgaver til langsigtet strategisk planlægning. Du har måske arbejdet i en kommune før, men du kan også have god erfaring fra andre områder, som vil kunne gavne vores ejendomme.

Om jobbet

Du vil blive en del af et tværgående team med 9 medarbejdere bestående af bygningsansvarlige, projektledere og en teamleder, og du vil samtidig indgå i tværgående faggrupper for henholdsvis ingeniører og bygningsrådgivere. Dit team har primært ansvar for vedligehold, renovering, ombygning og nybyggeri af kommunens børnehuse samt bygninger til kommunens administration, familieafdeling mv.

Gladsaxe Kommunes ambitiøse tilgang til nye børnehuse, hvor Svanemærkning, cirkulært byggeri, lav-emission, transformation og præmiering er kendetegnede for den bæredygtige tilgang, gælder også for kommunens eksisterende bygningsmasse: det allermest bæredygtige er alt det, vi ikke bygger, men derimod bevarer.
Du bliver ansvarlig for din egen bygningsportefølje, der som udgangspunkt primært er børnehuse – og vil sammen med dine kollegaer, der er ingeniører, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og arkitekter løse opgaver i varierende størrelser og karakterer.

Som medarbejder i Ejendomscenteret kan du komme til at arbejde med at

  • Varetage struktureret, langsigtet 10-års planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter på en bygningsportefølje af ejendomme, baseret på systematisk bygningssyn.
  • Planlægge og gennemføre mindre byggeprojekter, herunder varetagelse af byggeledelse og tilsyn samt bygherreansvaret for sikkerhedskoordineringen på byggepladsen.
  • Udføre økonomisk planlægning – udarbejdelse af overslagsøkonomi og totaløkonomiske betragtninger.
  • Rådgive og sparre med bygningsejere og brugere af ejendommene.

En vigtig del af jobbet vil være, at du har en god og tæt kommunikation med brugerne, med det tekniske personale lokalt samt med forvaltningen. Her vil du få en central rolle, når der skal findes løsninger på akutopståede problemer og i den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning.

Om Ejendomscenteret

I Ejendomscenteret er vi glade for vores faglige og sociale fællesskab, og vi tilbyder en arbejdsplads med mulighed for løbende faglig udvikling. Du vil opleve et tillidsbaseret og åbent arbejdsmiljø med fleksible arbejdsrammer og en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde. Med 40 medarbejdere er vi Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, renovering, energioptimering, udvikling og vedligeholdelse af kommunens ejendomme i samarbejde med brugerne og fagforvaltningerne.

Om Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune er en ambitiøs kommune og med fokus på den bæredygtige dagsorden, har kommunen med udgangspunkt i ’Gladsaxestrategien’ lagt sig i front på den grønne omstilling. Også med sine ejendomme er kommunen ambitiøs, og du vil som bygningsrådgiver i Ejendomscenteret spille en vigtig rolle i implementeringen af kommunens ambitiøse grønne omstilling, hvor vi fortsat ønsker at ligge i front med løbende energi- og CO2-besparelser i egne bygninger. Du vil få rig mulighed for at udnytte din viden og kreativitet i arbejdet med vedligehold og optimering af Gladsaxe Kommunes bygningsmasse.

Byrådet har afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, Fremtidens Skole, nye idrætsfaciliteter, et sundheds- og beskæftigelseshus ved Buddinge Station, transformation af Mørkhøj Park-komplekset og meget andet. Samtidig skal driften af kommunens eksisterende 386.000 m2 optimeres, blandt andet for at skabe sammenhæng til den daglige drift, klima- og energioptimering, indeklimaforhold for de daglige brugere.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Du er velkommen til at kontakte teamleder Jan René Rasmussen på telefon 29 72 11 88, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist

17. juni 2024 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Vi regner med, at du kan tiltræde den 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Kontakt

Teamleder
Jan René Rasmussen,
telefon 29 72 11 88

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +