Erfaren byplanlægger til Hvidovre Kommune

Kommunalbestyrelsen styrker planlægningen i Hvidovre med ekstra ressourcer. Vi søger derfor en ny kollega til at indgå i Planteamet, hvor du især skal være med til at udarbejde nye lokalplaner for spændende byudviklingsprojekter.

Virksomhed:

Hvidovre Kommune

Arbejdssted:

Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre

Ansøgningsfrist:

12/02/2024

Vil du være med til at skabe grundlaget for Hvidovres fremtidige udvikling? Har du lyst til at arbejde tværfagligt og dialogorienteret med byudvikling? Kan du drive komplekse planprocesser fremad i byudviklingsopgaver med mange aktører og politisk bevågenhed? Har du lyst til at være med til at sikre en høj kvalitet i planlægningen?

Så har vi jobbet til dig!

Arbejdet som planlægger i Hvidovre spænder vidt, idet vi har ansvaret for hele den fysiske planlægning. Du vil derfor komme til at arbejde med alt fra strategiske planlægningsopgaver over kommune- og lokalplanlægning til konkret sagsbehandling.

Hovedvægten kommer til at ligge på lokalplanlægningen, så vi kan være med til at virkeliggøre alle de gode projekter og den udvikling, der allerede er i gang i Hvidovre.

Du skal være uddannet byplanlægger, gerne som arkitekt, landskabsarkitekt, geograf, ingeniør eller anden relevant, lang videregående uddannelse.

Derudover lægger vi vægt på, at du har følgende kompetencer:

 • konkrete erfaringer med lokalplanlægning og projektarbejde
 • politisk flair og tæft med forståelse for samspillet mellem politikerne, borgerne og administrationen
 • kreativ med en fysisk og rummelig forståelse
 • systematisk og analytisk og med et strategisk overblik
 • evner at arbejde udviklingsorienteret, hurtigt, åbent og nysgerrigt
 • god til at samarbejde på tværs af fagområder
 • god til at kommunikere med borgere, herunder at arrangere og gennemføre borgerinddragelsesprocesser
 • god til at formulere dig klart og tydeligt i et enkelt og forståeligt sprog, både mundtligt og skriftligt

Opgaverne

Hvidovre skal også i fremtiden være en attraktiv og velfungerende kommune at bo, besøge og drive virksomhed i. Vi skal skabe plads til nye borgere og virksomheder, og vi skal være godt rustet til fremtidens klima- og miljømæssige udfordringer. Herudover skal vi sikre, at Hvidovre fortsat er en by, hvor vi har omsorg for hinanden og vores omgivelser.

Hvidovre er begyndt på en udvikling med punktvis omdannelse og fortætning på udvalgte steder. I samarbejde med en bred vifte af interessenter arbejder vi med indpasning af nye bebyggelser og byrum og skabelsen af mere byliv.

Kommunalbestyrelsens ambitioner om byudvikling skal realiseres gennem samarbejde med private udviklere om konkrete projekter for større og mindre byomdannelsesområder, hvor vi skal lave de tilhørende lokalplaner og kommuneplantillæg.

Kommunen er også selv en aktiv bygherre, hvilket ofte medfører behov for nye planer. Fx skal skoler og dagtilbud udbygges, lige som der skal etableres flere plejehjemspladser. Også på kultur- og fritidsområdet er der ønsker til udbygning af navnlig sportsanlæggene og havnen.

Desuden skal vi erstatte gamle byplanvedtægter for parcelhusområderne med nye, moderniserede lokalplaner, så borgerne hurtigere og lettere kan opnå byggetilladelser til sine projekter.

Vi kan tilbyde:

 • en arbejdsplads med fokus på tillid og samarbejde
 • stor indflydelse på opgaverne og rig mulighed for at udfolde sig fagligt
 • et afvekslende og udviklende job, hvor du over tid kan arbejde med mange spændende planfaglige opgaver
 • gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • et tværfagligt miljø og en bred kontaktflade
 • arbejde i en spændende offentlig forvaltning med gode kollegaer og plads til den enkelte
 • en fast stilling på fuld tid
 • fleksible arbejdstider med mulighed for at arbejde hjemmefra en del af ugen.

Dit arbejdssted vil være i Center for Plan og Miljø på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278.

Center for Plan og Miljø består aktuelt af 50 personer. Vi er organiseret i fire teams – Plan, Byg, Miljø/Klima og GIS/Data. Men vi sidder sammen og i det daglige har vi et meget tæt samarbejde på kryds og tværs.

Planteamet kommer til at bestå af ni personer inklusive dig. Vi er en blandet forsamling med hensyn til uddannelse, erfaring, alder og køn.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er på fuld tid.

Ansøgningsfristen er den 12. februar 2024.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 22. og 23. februar 2024 med henblik på ansættelse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder af Plan, Henrik Nielsen, på mobil 5158 7748 eller centerchef for Plan og Miljø, Jakob Karlshøj, på mobil 2511 6255.

Du kan læse mere om Hvidovre Kommune på Hvidovre.dk og i den digitale kommuneplan på: Temaer (hvidovre.dk).

Kontakt

Leder af Plan, Henrik Nielsen

5158 7748

Centerchef for Plan og Miljø, Jakob Karlshøj

2511 6255

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +