Lokalplanlægger

Vi søger en lokalplanlægger til at arbejde med udviklingen af de fysiske rammer og understøtte, at Aalborg Kommune fortsætter sin positive byudvikling med fokus på kvalitet i planlægningen.

Virksomhed:

Aalborg Kommune, By og Land

Arbejdssted:

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Ansøgningsfrist:

23/02/2024

Har du lyst og evne til at arbejde i et tværfagligt miljø på en arbejdsplads med højt fagligt niveau, spændende faglige udfordringer og gode engagerede kollegaer, så er det måske dig, vi søger.

Om stillingen

Forvaltningen By og Land har ansvaret for den strategiske udvikling af Aalborg Kommunes byer og landskab. En af forvaltningens kerneopgaver er at skabe rammer for udvikling og god planlægning gennem dialog og samarbejde med borgere, udviklere og politikere samt øvrige samarbejdspartnere.

Der er mange spændende, forskelligartede og udfordrende planer og opgaver, som du fremadrettet kan være med til at løse. Planer og opgaver spænder fra store byomdannelsesområder til små konkrete forespørgsler.

Den fysiske planlægning er organiseret i to afdelinger – Byudvikling og Lokalplanlægning. Vi arbejder samtidigt i teams, hvor du bliver en del af afdelingen for Lokalplanlægning, Team Aalborg By.

Du kommer til at deltage i hele planprocessen lige fra de indledende drøftelser og forhandlinger med interne og eksterne samarbejdspartnere, til plangrundlaget er endeligt vedtaget. Vi forventer, at du har evner og lyst til at analysere, koordinere, udvikle og planlægge på højt fagligt niveau med fokus på god service og resultater i tæt samarbejde med andre – både interne og eksterne.

Vi forventer, at du har:

 • Relevant uddannelse som byplanlægger fx arkitekt, urban designer, ingeniør, landinspektør, landskabsarkitekt el.lign.
 • Dokumenteret erfaring med lokalplanlægning.
 • Har viden om relevant lovgivning og forstår at anvende lovgivningen i praksis.
 • Gode formulerings-, kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Kan tage et selvstændigt ansvar i opgaveløsningen.
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø og bidrage til helhedsorienterede løsninger.
 • Har forståelse, og gerne erfaring med, at arbejde i en politisk ledet organisation.
 • Kan bidrage til det sociale fællesskab.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk arbejdsplads i en værdibaseret organisation
 • Deltagelse i spændende og forskelligartede planlægningsopgaver.
 • Mulighed for at udvikle dig fagligt i en større organisation.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og efter forhandling med den pågældende faglige organisation inden for rammerne af lokal løndannelse. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen.

Vil du vide mere?

Hvis du har brug for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt, kan du kontakte afdelingsleder for Lokalplanlægning, Charlotte Krogh på tlf. 2520 2210.

Du kan se vores organisation på www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/by-og-land.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 23. februar 2024.  Samtaler forventes at blive afholdt fredag den 8. marts 2024 (uge 10).

Send ansøgning

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen “Send ansøgning” og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Kontakt

Lokalplanlægning,
Charlotte Krogh
tlf. 2520 2210

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +