Planlægger til vedvarende energiprojekter

Sidder du i dag som planlægger eller lignende i en kommune eller i rådgivningsbranchen – og brænder du for den grønne omstilling? Så er her en unik mulighed for et spændende job i en dynamisk virksomhed i kraftig vækst og med store ambitioner.

Virksomhed:

Better Energy

Arbejdssted:

Frederiksberg C / Kolding

Ansøgningsfrist:

11/12/2023

Better Energy (BE) søger Planlæggere til lokalplansproces, udvikling og nytænkning af fremtidens ambitiøse VE-projekter. Så er du en erfaren og passioneret planlægger med interesse for store projekter, Så er dette en fantastisk mulighed!

BE’s vision er at skabe en grøn og bæredygtig fremtid, og vi søger derfor erfarne kandidater, som på forskellig vis kan indtænke flersidige anvendelser og synergier ind i vores projekter. Din primære opgave vil være at varetage planlægning i det åbne land med det formål, at realisere grønne energiprojekter i kombination med understøttelse af natur, biodiversitet og andre formål. Arbejdsstedet vil være vores kontor i Kolding eller København.

En aktiv rolle i udviklingen og designet af fremtidens solcelleparker

Du bliver en del af Project Development, som består af ca. 20 kolleger med speciale i planlægning, miljøvurdering og sektorlovgivning med relevans for VE-projekter. Konkret i afdelingen varetages opgaven med ansøgningsmateriale til kommunernes lokalplanproces, samt gennemførsel af denne. I samarbejde med konsulenter, varetages ligeledes arbejdet med miljøvurdering af projekterne. Med udgangspunkt i data og kommunale strategier og mål, vil du ligeledes indgå i arbejdet med de strategiske overvejelser om hvilke nye projekter der skal igangsættes, herunder analysere og fortolke kommuners langsigtede visioner for grøn omstilling og oversætte dette til konkrete planer og initiativer for grønne el-anlæg. Du vil ligeledes hjælpe øvrige afdelinger med screeninger af nye projektområder i forhold til relevante plantemaer og lovgivning. Vi har særligt fokus på at sikre en balanceret planlægning af det åbne land, ved både at indpasse projekterne i landskabet, samt indarbejde øvrige hensyn i projekterne – eksempelvis natur, grundvandsbeskyttelse, lavbundsgenopretning eller rekreative hensyn,

Jobbet giver mulighed for at arbejde med projekter i hele landet. Du vil primært være på kontoret i Kolding eller København, men kan forvente nogle rejsedage til eksterne møder, solcelleparker samt vores andre kontorer. Vi tilbyder attraktive arbejdsforhold, herunder mulighed for hjemmearbejde, og lægger vægt på, at din balance mellem arbejdsliv og hverdag går op i en højere enhed.

Vi forventer du har en baggrund som Planlægger, Arkitekt, Byplanlægger, Landskabsarkitekt, Landskabsforvalter, Landinspektør eller tilsvarende akademisk baggrund. Vi ser gerne, at du har erfaring med VE-planlægning eller planlægning af store lokalplanpligtige projekter generelt.

Erfaringer med et eller flere af nedenstående punkter vil være et plus.

  • Miljøvurdering og screening. Gerne miljøvurderinger af større tekniske anlæg.
  • Overflade- og/eller grundvand. Det kan være erfaring med håndtering af klima- og overfladevand, lavbundsgenopretning, vådområder, grundvandsbeskyttelse m.v.
  • Landskabsvurdering, herunder landskabskaraktermetoden
  • Afholdelse af borgermøder og involvering af lokalsamfund.
  • GIS – gerne Q-GIS, eventuelt også CAD
  • Søge og navigere efter planer og strategier fra kommuner m.v. – kommuneplaner, energiplaner, temaplaner, strategier for arealanvendelser, stedudvikling, miljø, klima m.v.

Du har højt humør og gåpåmod, arbejder med det store overblik og kan holde hovedet koldt, også når der er tryk på. Du er ikke bange for at kaste dig ud i nye arbejdsopgaver, er nysgerrig og sætter pris på nye idéer, sparring og løbende faglig udvikling – hos os ændrer tingene sig hurtigt.

Du har et godt samarbejde med dine kolleger, fordi du sætter pris på og bidrager til fællesskabet, og er god til at kommunikere åbent og direkte med gensidig respekt.

Spændende og varierende hverdag og et job med mening

Hos os får du muligheden for at blive en del af en virksomhed i stor vækst, som driver den grønne agenda. Vi giver dig en masse ansvar og plads til at vokse samt mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt. Du bliver en del af en uformel og dynamisk organisation med flad struktur og et fantastisk sammenhold, hvor alle arbejder sammen mod et fælles mål – visionen om at skabe en bæredygtig fremtid.

Vi holder løbende samtaler, og ser meget frem til at modtage din motiverede ansøgning og CV snarest muligt og senest d. 11/12-2023.

Har du spørgsmål til stillingen, Better Energy eller andet, er du meget velkommen til at kontakte Esben Billeskov, ebs@betterenergy.dk eller Peter Ruhlmann, mobil 53 61 29 68, pru@betterenergy.dk

Kontakt

Peter Ruhlmann,
tlf. 53 61 29 68

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +