Postdoc og videnskabelig assistent til Center for kommende landskaber

Vil du være med til at præge opstarten og udviklingen af Arkitektskolen Aarhus´ nye forskningscenter, Center for kommende landskaber?

Virksomhed:

Arkitektskolen Aarhus

Arbejdssted:

Exners Plads 7, 8000 Aarhus C

Ansøgningsfrist:

19/08/2024

Har du interesse i at indgå i et dynamisk forskningsmiljø med fokus på nye tværdisciplinære partnerskaber, der sammen kan skabe basis for grundlæggende forandringer af den måde, vi bebygger og transformerer vores landskaber på, så send os din ansøgning!

I lyset af klimaforandringerne skal Center for kommende landskaber bedrive grundforskning og anvendt forskning med det formål at formulere nye metoder til bæredygtig udvikling af fremtidens urbane landskaber, fra det åbne landskab til den tætte by.

Center for kommende landskaber ser behov for et langt mere holistisk, og muligvis radikalt, blik på arkitekturfrembringelsen. Et blik hvor vi anerkender, at alt, vi foretager os, indgår i relationer, og hvor den større skala ikke kan adskilles fra den mindre. Hvor vi bygger, eller måske snarere ombygger, eller genbygger, med naturen og dens stofkredsløb, fremfor imod. Hvor vi ikke fortsætter en praksis med at skubbe problemerne foran os, men rent faktisk forsøger at løse dem med langsigtede strategier, der skal sikre en bedre balance imellem naturen og vores byggede miljøer.

På Arkitektskolen Aarhus tilstræber vi en ambitiøs forskning og undervisning, som samtænker arkitekturens forskellige skalaer fra landskab over by til bygning og detalje med æstetik, teknologi, natur og kultur. Vi står overfor at implementere en ny undervisningsstruktur og et nyt curriculum, hvor det netop er ovenstående begreber, der vil forme rygraden i uddannelsen. En rygrad, der også vil få indflydelse på forskningens retning i de kommende år.

Vi opslår derfor et antal midlertidige stillinger som henholdsvis postdoc og videnskabelig assistent tilknyttet Center for kommende landskaber.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt eller fra 1. november 2024.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende AC-overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Stillingerne

Arkitektskolen søger medarbejdere med høj faglighed og gerne erfaring fra praksis eller tilsvarende, stærke faglige kompetencer samt evner og lyst til at formidle og samarbejde.

Derudover forventer vi, at du brænder for vand, landskab, biodiversitet og helhedsorienterede strategier og har interesse for arkitekturens sameksistens med naturen.

Arkitektskolen Aarhus anvender dansk som første sprog og engelsk som andet sprog. Projekterne foregår i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og andre fortrinsvist danske aktører, hvorfor afrapportering, workshops og feltstudier foregår på dansk.

Postdoc ved Center for kommende landskaber (2-årig ansættelse med mulighed for forlængelse)

Stillingen bliver tilknyttet forskningsprojektet LAVA – LAndskabet og VAndet som driver for adaptiv planlægning.

Postdoc’en skal medvirke aktivt i kvalificeringen og eksekveringen af forskningsprojektets arbejdspakker, samt medvirke til formidlingen heraf igennem deltagelse i seminarer, konferencer og undervisning tilknyttet centeret.

Som postdoc skal du være med til at lave landskabsanalyser (kort- og stedlæsning) og bruge og udvikle metoder til stedbundne forståelser og potentielle løsningsrum, i samspil med landskabet og vandet. Du skal have interesse for og gerne erfaring med afholdelse af workshops og indgå i tværfaglige sammenhænge samt flette viden på tværs af fag.

Udover din medvirken i LAVA skal du indgå i centerets udviklingsopgaver, hvilket bl.a. indbefatter koordinerende og praktiske opgaver i center- og projektregi medvirken til udarbejdelse af forskningsrapporter og fondsansøgninger. Erfaring med fundraising vil derfor være en fordel. Ligeledes vil grafiske kompetencer inden for udarbejdelse af kort, analyser, diagrammer mv. være fordelagtigt.

Krav til ansøger:

 • Ph.d.-uddannelse inden for et for stillingen relevant emne
 • Erfaring med fagområdet by- og landskabsplanlægning
 • Stærke grafiske kompetencer, herunder erfaring med GIS
 • Erfaring med fundraising
 • Gode samarbejdsevner og dialogorienteret

Videnskabelig assistent ved Center for kommende landskaber (2-årig ansættelse med mulighed for forlængelse)

Stillingen bliver tilknyttet Center for kommende landskaber og kandidaten kommer til at arbejde på tværs af centerets mange spændende forskningsprojekter og udviklingsopgaver.

Som videnskabelig assistent skal du være med til at lave landskabsanalyser (kort- og stedlæsning) og bruge og videreudvikle metoder til stedbundne forståelser og potentielle løsningsrum, i samspil med landskabet og vandet. Du skal have interesse for og gerne erfaring med afholdelse af workshops og indgå i tværfaglige sammenhænge samt flette viden på tværs af fag. Du brænder for vand, landskab og helhedsorienterede strategier og har interesse for arkitekturens sameksistens med naturen.

Dine opgaver vil bl.a. indbefatte koordinerende og praktiske opgaver i center- og projektregi og medvirken til udarbejdelse af forskningsrapporter. Gode skriftlige evner samt grafiske kompetencer inden for udarbejdelse af kort, analyser og diagrammer vil være fordelagtigt.

Krav til ansøger:

 • Kandidatgrad fra en videregående kunstnerisk uddannelse eller tilsvarende
 • Erfaring med fagområdet by- og landskabsplanlægning
 • Gerne 2-3 års erfaring fra praksis eller som videnskabelig assistent
 • Interesse for og erfaring med afholdelse af workshops og indgå i tværfaglige sammenhænge
 • Stærke grafiske kompetencer, herunder erfaring med GIS
 • Gode samarbejdsevner og dialogorienteret

Hvad vi tilbyder

På Arkitektskolen Aarhus kan vi tilbyde et kreativt og innovativt forsknings- og undervisningsmiljø. Du vil få et medansvar for den videre udvikling af skolens forskning og dertilhørende undervisning.

Vi er for nylig flyttet ind i Danmarks første nybyggede arkitektskole i hjertet af Aarhus med stærkt udvidede værkstedsfaciliteter, som bidrager til at styrke vores praksisorienterede undervisning og mulighederne for igennem vores forskning at eksperimentere med materialer og byggetekniske løsninger. Se de nye faciliteter

Med den nye bygning er skolen blevet en mere integreret del af byen og det omkringliggende område, som nu udgør et kreativt og socialt engagerende laboratorium. Et laboratorium, hvor morgendagens arkitektur bliver skabt i samarbejde med arkitektvirksomheder og byggebranchens andre aktører, iværksættere, kommune, byens borgere og samarbejdspartnere fra hele verden.

Som ansat på Arkitektskolen Aarhus vil du komme til at indgå i mange kollegiale sammenhænge og både i større og mindre grupper. Vi tror på, at vi med gensidig anerkendelse og fokus på samarbejde kan skabe de bedste rammer for en attraktiv og levende arbejdsplads.

Ansøgningsfrist og ansættelsesprocedure

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle interesserede ansøgere med de relevante kvalifikationer til at søge stillingen – uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge:

 • Kopi af eksamensbevis på kandidatniveau og – hvis du søger stillingen som postdoc – ph.d.-bevis.
 • CV
 • Portfolio

I forbindelse med samtalen kan der blive indhentet referencer på den kandidat, som vi forventer at tilbyde ansættelse til.

Bemærk venligst, at stillingerne bliver slået op og vil blive besat i overensstemmelse med Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding.

Shortlisting

Arkitektskolen Aarhus benytter sig af shortlisting. Shortlisting betyder, at kun de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering bedst matcher arkitektskolens behov, sendes videre til en faglig bedømmelse. Sorteringen sker i henhold til opslagets formelle og faglige krav til ansøgerne. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet shortlistet til bedømmelse.

Derefter foretager en eller flere sagkyndige personer en faglig bedømmelse af ansøgerne i relation til de specifikke stillinger.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingerne kan rettes til lektor Katrina Wiberg på +45 8936 0272 eller kw@aarch.dk.

Vores vision

På Arkitektskolen Aarhus mener vi, at arkitektur skal påvirke verden og skabe bæredygtige rammer for de mennesker, der lever i den. Derfor uddanner vi arkitekter, der med nye ideer og relevante løsninger kan skabe værdi for fællesskabet i en foranderlig verden. En verden, der i stigende grad udfordrer os til at tænke kreativt for at eksistere, for at bo og for at trives.

Vi gør det ved at arbejde tæt sammen med andre faggrupper, ved at omfavne nye teknologier, ved at vove eksperimentet og ved konstant at tilegne os nye færdigheder.

Igennem vores kunstneriske tilgang finder vi nye veje. Gennem videnskabelige undersøgelser finder vi nye svar. Og gennem praktisk udførelse bliver vores teoretiske viden til faglig kunnen.

Vores ambition er at være en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling. Vi vil uddanne de bedste arkitekter ved at optage de mest egnede – de mest talentfulde og motiverede studerende.

Vi tager ansvar for og engagerer os i det samfund, vi er en del af.

Engaging through Architecture

Læs mere om skolen på aarch.dk

Kontakt

Lektor Katrina Wiberg
på tlf.: +45 8936 0272

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +