Projektleder til varetagelse af bygherrerollen

Drømmer du om at varetage det fulde ansvar for gennemførelsen af byggeprojekter af varierende karakter? Har du erfaring med helhedsorienteret projektledelse i bygherrerollen, eller drømmer du om at varetage den ledende og styrende bygherrefunktion i en både tværfaglig og multifaglig kontekst? Så er nedenstående måske noget for dig.

Virksomhed:

Silkeborg Kommune

Arbejdssted:

Østergade 1, 8600, Silkeborg

Ansøgningsfrist:

06/08/2024

Silkeborg Kommune oplever stor vækst, og det kan ses på opgaveporteføljen i Silkeborg Kommune Ejendomme, hvor vi er i gang med en masse spændende projekter, mens flere er på vej. Derfor ønsker vi at udvide vores team som står for gennemførelse af kommunens nybyggerier og større renoveringer, med en ny projektleder.

Silkeborg Kommune Ejendomme

Ejendomsstaben varetager al om-, til- og nybyggeri vedrørende kommunens ejendomme ligesom vi også varetager drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomsportefølje på ca. 700.000 m2. Du vil blive en del af Team Nybyg, som pt. består af 8 personer – en teamleder og 7 projektledere med baggrund som bygningskonstruktører og ingeniører. Derudover får du kollegaer, som beskæftiger sig med en bred pallette af ejendomsrelaterede opgaver.

Arbejdsopgaver

Den primære opgave for alle projektlederne i team Nybyg, er at varetage den overordnede projektledelse og bygherrefunktion på gennemførelsen af nybyggerier og større renoveringer i Silkeborg kommune, inkluderende tilknyttede udearealer – herunder legepladser, parkeringspladser, ladestandere, etc. I denne rolle vil du således stå du i spidsen for gennemførelsen af forskelligartede byggerier, med fokus på optimal balance mellem kvalitet, økonomi og tid. Du deltager helt fra de indledende faser med projektudvikling, og varetager efterfølgende projektlederrollen frem til overdragelse af det færdige byggeri til drift.

Det er Ejendommes opgave at bygge for og til alle afdelinger i kommunen. Byggeri af alle typer af kommunale ejendomme (nybyggeri og større renoveringer), ligger således i team Nybyg. Byggeprojekterne du vil blive involveret i, rummer derfor stor variation, og favner blandt andet daginstitutioner, skoler, plejecentre, bo- og dagtilbud, idrætshaller, svømmehaller, tandklinikker, etc. Internt vil du dermed få en vigtig rolle i at håndtere en bred pallette af meget forskelligartede bygningsbrugere, med meget forskellige fagligheder og behov til deres bygninger og fysiske rammer.

For de eksterne rådgivere og entreprenører, vil du være deres bygherre. Du vil være personen der sikrer den bedste og mest hensigtsmæssige forankring af deres professionelle ydelser, ind i bygherreorganisationen. Du vil med andre ord være bindeleddet der sikrer sammenhæng mellem de eksterne og professionelle ydelser (og det der bygges), og de forskelligartede ønsker og behov som afdelingerne der bygges for/til har til deres nye bygninger.

I tillæg til ovenstående, vil du desuden komme til at deltage i forskellige udviklingsopgaver/-initiativer, rettet mod en kontinuerlig udvikling at teamet og vores faglige samarbejde med relevante parter. Organisationen indadtil, såvel som byggebranchen udadtil, og hele paletten af relevante fagområder generelt set, er dynamisk. Derfor har vi i Ejendomme et stærkt og vedvarende fokus på udvikling og optimering af måden vi gør tingene på, som du – ligesom de øvrige projektledere i team Nybyg – vil blive involveret i.

Baggrund og kvalifikationer

Du har formentlig:

 • En baggrund som ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller noget helt tredje. – Det vigtige er, at du har erfaring fra byggebranchen, erfaring med projektledelse, og kender til byggeriets faser, processer og aktører
 • Erfaring som bygherre eller bygherrerådgiver, er en fordel med ikke et krav
 • Erfaring med AB-aftaledokumenterne og planlægning og gennemførelse af udbudsprocessen
 • Flair for økonomi- og tidsstyring på større byggeprojekter

Derudover skal du:

 • Kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og proaktivt
 • Befinde dig godt i rollen som projektleder, og påtage dig ansvaret for opgavernes fremdrift
 • Have erfaring med at arbejde med byggeri i alle faser
 • Være velorganiseret og struktureret i dit arbejde, og derigennem evne at skabe overblik for projekternes involverede parter
 • Kunne rumme og balancere paradokser mellem politiske og faglige hensyn
 • Være god til at samarbejde og inddrage kollegaer, brugere og øvrige interessenters input – herunder være omstillingsdygtig ift. håndtering af mange forskellige fagligheder, hensyn og interesser
 • Være stærk på relationer, og evne at være den der går forrest med motivation og engagement
 • Medvirke til det gode arbejdsmiljø, og have lyst til at deltage i afdelingens faglige og sociale liv

Vi tilbyder

 • En alsidig arbejdsdag med mange forskelligartede opgaver
 • En nøglerolle i en multifaglig kontekst – stor variation og faglig mangfoldighed indenfor dit ansvarsområde
 • Mulighed for at arbejde med byggeri i bygherrerollen, indenfor mange forskellige områder – stor afveksling i projekterne
 • At du kan blive del af et kompetent team med et godt arbejdsmiljø
 • Sparring og udvikling af dine kompetencer i et fagligt stærkt miljø
 • En uformel omgangstone på den gode måde
 • Mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsdag

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Yderligere information

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at sende teamleder Stefan Davies-Nielsen en sms på 2437 7993. Så ringer Stefan tilbage snarest muligt.

Ansøgningsfrist tirsdag 6. august 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på “Ansøg”. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Hvis du indstilles til ansættelse i stillingen, vil der inden endelig ansættelsesaftale indgås, blive indhentet reference hos seneste arbejdsgiver og gerne hos flere.

 

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: “Bliv leder hos os“.

https://silkeborg.dk/Kommunen/Job/Bliv-leder-hos-os

Kontakt

Teamleder
Stefan Davies-Nielsen
tlf. 2437 7993

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +