Projektmedarbejdere/ tekniske designere til at implementere yderligere tiltag i Københavns Kommunes vejgenopretningsprojekter

I forbindelse med budgettet for 2024 er det besluttet, at der skal implementeres nye tiltag byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning ved hjælp af en pulje til Københavns Kommunes vejgenopretningsprojekter de næste to år.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

22/11/2023

Formålet med puljen er at øge forvaltningens muligheder for løbende at implementere grønne og/eller de nødvendige trafiksikkerhedsmæssige tiltag i vejgenopretningsprojekter. Som en del af dette arbejde, skal der udarbejdes skitseforslag for den enkelte vejstrækning til præsentation på et møde med det relevante lokaludvalg. På mødet vil lokaludvalget have mulighed for at komme med inputs, som forvaltningen vil tage med i betragtning iht. udarbejdelsen af det endelige projektforslag.

Som projektmedarbejder/teknisk designer skal du være med til at udvikle og gennemføre inddragelsesprocessen af de relevante lokaludvalg samt udarbejde indstillinger og orienteringsnotater til Teknik- og Miljøudvalget, der redegør for de enkelte initiativer i vejgenopretningsprojekterne og derved sikre en politisk godkendelse. Som teknisk designer skal du desuden generelt bidrage til inddragelsesprocessen og deltage på lokaludvalgsmøderne, men den primære opgave bliver at udfærdige skitseforslag ifm. inddragelsesprocessen samt udarbejde de endelige projektforslag til politisk godkendelse.

For begge stillingers vedkommende skal du også sidde med i de projektgrupper og styregrupper, der er med til at udpege og træffe beslutningerne om de enkelte initiativer. Du skal derfor have erfaring med håndtering af mange forskellige interessenter og kunne opbygge relationer og skabe netværk – såvel internt som eksternt.

Om dig

Du er en erfaren og resultatorienteret projektmedarbejder eller teknisk designer, der har et smittende engagement. Du har en faglig profil, som matcher ovenstående opgaver.

Du har en lang videregående og relevant uddannelse, fx arkitekt, ingeniør, cand.soc., teknisk designer i bygge og anlæg eller har en anden relevant faglig baggrund – gerne suppleret med uddannelse inden for projektledelse.

Det vigtigste er, at du kan planlægge, drive og færdiggøre opgaver sikkert og selvstændigt – og at du trives med at samarbejde på kryds og tværs i en stor organisation. Derudover har du erfaring med projektarbejde og -ledelse og er fortrolig med projektstyringsværktøjer.

Vi forventer, at du generelt for begge stillinger

 • har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
 • kan bidrage til styringen af projekter i forhold til tid, kvalitet og økonomi
 • kan sikre samarbejde, koordinering og videndeling med kolleger og andre aktører
 • har erfaring med at gennemføre en inddragelsesproces
 • har gå-på-mod til at afholde de konkrete lokaludvalgsmøder
 • har eller hurtigt kan opnå et godt indblik i Københavns Kommunes strategier og politiske visioner på vejområdet
 • er initiativrig, har personlig gennemslagskraft og forstår værdien af samarbejde

Specifikt for stillingen, hvis du er projektmedarbejder

 • kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale til både politikere, direktion, samarbejdspartnere, lokaludvalg og borgere
 • har erfaring med projekter med komplekse processer og mange interessenter
 • mestrer de gængse projektdiscipliner: organisering, planlægning, risikostyring, kommunikation, interessenthåndtering mv.

Specifikt for stillingen, hvis du er teknisk designer

 • har erfaring med MicroStation CAD
 • har kendskab til det vejtekniske område

Vi ser det yderligere som en fordel, hvis du har gennemført en projektlederuddannelse eller har praktisk erfaring med projektledelse svarende til IPMA C-certificering. Og du i øvrigt har gåpåmod og et smittende godt humør.

Om os

Enheden Vejviden er placeret i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold. Enhedens ca. 32 medarbejdere har forskellige baggrunde inden for planlægning, anlæg, projektstyring, byggeledelse, trafik- og vejingeniør mv., og alle har et stort fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, mens vi løser opgaverne.

Vi arbejder i en tværfaglig teamstruktur, hvor alle både har egne ansvarsområder og indgår i løsningen af kollegers projekter. På den måde sikrer vi den nødvendige videndeling. Hvert team er bredt sammensat, hvilket skaber et stærkt fagligt og professionelt miljø, hvor vi supplerer hinanden og har højt til loftet. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København.

Ansættelsesvilkår

Som ansat i Københavns Kommune har du arbejdsforhold, der gør det muligt for dig at balancere arbejdsliv og privatliv, idet du gennemsnitligt får en 37-timers arbejdsuge inkl. Frokostpause. Arbejdspladsen er beliggende på Islands Brygge. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune. Stillingerne er tidsbegrænsede projektansættelse til udgangen af 2025. Vi ønsker, at du kan tiltræde snarest muligt herefter og senest den 1. februar 2024.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Jonas Stræde på 2122 6447 eller enhedschef Ulrich French på 2465 6836. Du kan læse mere om Københavns Kommune her og Teknik- og Miljøforvaltningen her.

Søg via linket senest onsdag den 22. november 2023

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 48.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Kontakt

Teamkoordinator Jonas Stræde
på tlf. 2122 6447.

Enhedschef Ulrich French
på tlf. 2465 6836.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +