Kapacitetsplanlægger til Center for Ejendomme

Vil du være med til at fremtidssikre Ballerup Kommune gennem kapacitetsplanlægning af de fysiske rammer? Har du relevant erfaring, og vil du arbejde med effektiv anvendelse af 340.000 kvadratmeter kommunale bygninger? Er du samtidig visionær, kreativ og kan skabe overblik? Så er du måske vores nye strategiske kapacitetsplanlægger.

Virksomhed:

Ballerup Kommune

Ansøgningsfrist:

14/04/2024

Ballerup Kommune forventer en stigning i antallet af borgere på 20 pct. over de næste ti år. Det betyder, at vi skal bygge flere daginstitutioner, skoler og fritidsordninger samt have mere kultur og flere fritidsfaciliteter. Samtidig skal vi sikre effektiv anvendelse af bygningerne og klogt vedligehold. Med vores nye klimapolitik og -handleplan er ambitionsniveauet højt, og udviklingsmulighederne store. Som overligger for det hele er vi i gang med at udarbejde en ny ejendomsstrategi.

Vi styrker nu Center for Ejendommes fundament for at kunne møde den stigende efterspørgsel efter centerets ydelser og opnormerer på flere af centerets nøgleområder. Derfor søger vi en strategisk kapacitetsplanlægger, der med en professionel tilgang til ejendomspuljen og analyse af muligheder, risici, bæredygtighed og omkostninger kan bidrage til at give vores politikere et endnu bedre grundlag for beslutninger om ejendommene og porteføljens fremtid.

Arbejdet som kapacitetsplanlægger omfatter bl.a. kapacitetsanalyse af bygningsporteføljen, oplæg til konkrete rokader, byggetiltag, mv. og løbende opfølgning på, at vi leverer den lovede kapacitet til tiden.

Dine vigtigste opgaver

Som strategisk kapacitetsplanlægger får du f.eks. til opgave at:

 • analysere den nuværende kapacitet i bygningerne og definere fremtidige bygnings- og lokalebehov i samarbejde med brugerne (f.eks. skoler, børnehuse og fritidsfaciliteter)
 • sikre, at Center for Ejendomme leverer den aftalte kapacitet til tiden via overblik og dialog med byggeprojektledere samt ledere og medarbejdere fra eget og andre fagcentre
 • være tovholder på større og mindre rokadeprojekter i samarbejde med brugerne og rådgive om kapacitetsudnyttelse og ejendomsrelaterede beslutninger
 • bidrage til udvikling og implementering af vores kommende ejendomsstrategi
 • rapportere til og forelægge forslag for direktion og politikere
 • tilvejebringe og analysere kapacitets- og bygningsdata, afhængigt af dine kompetencer og erfaring
 • overvåge ejendomsmarkeder og f.eks. bidrage til identifikation af nye investeringsmuligheder (en opgave, du får på længere sigt).

Dine kompetencer

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med kapacitetsanalyser, rokadeprojekter og bygnings­optimerings­analyser, herunder optimering af brug af bygninger og lokaler i praksis – gerne fra den offentlige sektor
 • har en relevant uddannelsesbaggrund med kendskab til det byggede miljø på overordnet niveau, f.eks. som byplanlægger, ingeniør, arkitekt eller lignende
 • har politisk tæft og forståelse for den arbejdsdeling, der er i en kommune med en direktion og en kommunalbestyrelse
 • har erfaring med projektledelse og blik for at involvere brugerne, uanset om det gælder brugere af bygninger eller kolleger internt i organisationen
 • kan holde overblik over centerets mange kapacitetsprojekter og har sans for styring, så vi når i mål til tiden
 • er god til at se muligheder og finde kreative løsninger, men også er struktureret og helhedsorienteret
 • er analytisk og har interesse for data og dataanvendelse
 • er serviceminded, proaktiv og løsningsorienteret.

Det får du hos os

Stillingen som kapacitetsplanlægger er nyoprettet, og du får derfor stor mulighed for at præge stillingen og den udvikling, centeret står midt i.

Stillingen er fysisk placeret i Stab og Udvikling. Vi er p.t. fire stabsmedarbejdere og tre udviklingsmedarbejdere, og vi får flere kolleger i nye nøglefunktioner i løbet af 2024. Vi er optaget af at bruge hinandens kompetencer, spille hinanden gode og arbejde sammen på tværs af centeret og kommunen.

Du får et tæt samarbejde med en kollega, som ligeledes arbejder med kapacitet og udvikling
­– særligt i mindre og borgernære projekter – ligesom du forventes at få et tæt samarbejde med en kommende dataanalytiker til kapacitetsopgaver (nyoprettet stilling fra efteråret 2024). Du vil desuden få et stort samarbejde med brugerne af kommunens ejendomme.

Vi har i teamet et uformelt og livligt arbejdsmiljø med god stemning, som også viser sig ved tillidsfuld ledelse, grin, mulighed for udvikling og frihed til at præge eget arbejde. Vi har flydende arbejdspladser og mulighed for at arbejde hjemme, når det passer med opgaverne.

Hvem er vi?

Vi er ca. 100 medarbejdere i Center for Ejendomme fordelt på tre områder: Drift, Byggeri og Vedligehold samt Stab og Udvikling. Ledelsen i centeret varetages af centerchefen i samarbejde med afsnitslederne for de tre områder.

Ballerup kommune har et godt ry, en sund økonomi, en ambitiøs anlægsramme og et stærkt fokus på det gode samarbejde med borgere, brugere og virksomheder. Vi er en aktiv deltager i udviklingen af Hovedstadsregionen og en kommune med blus på kedlerne. Der er en god og tillidsfuld relation mellem politikere og administration.

Vi ligger tæt på S-togsstation og bus og har gode cykelstier og gratis parkering.
Vi har en kantine helt ud over det sædvanlige, hvor du kan købe friskpresset juice og hjemmebagt brød om morgenen. Til frokost er der lækre varme og kolde retter, salater, brød og juicer, og du kan købe mad med hjem til aften. Vi har fitness, yoga mv. i kælderen og blandt flere foreninger en kunstforening.

Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte stabs- og udviklingschef Therese Ib Andersen på tlf. 2130 7196 eller tha2@balk.dk eller chefkonsulent i Genitor Berit Kjær Petersen på tlf. 2949 4419 eller bkp@genitor.dk.

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på https://job.ballerup.dk/forside.

Ansættelsesproces og løn

Ansættelsesdatoen er den 1. juni 2024.

Vi forventer, at første samtalerunde afholdes den 22. april fra kl. 12.00, og at anden samtalerunde afholdes den 26. april, også fra kl. 12.00. Der vil være en case i forbindelse med anden samtalerunde.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2024.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge AC’s overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. For den rette ansøger er der mulighed for indplacering som chef- eller specialkonsulent afhængigt af kompetencer og erfaring.

Ballerup Kommune indfører røgfri arbejdstid pr. 1. april 2024. Læs mere her: https://job.ballerup.dk/din-nye-arbejdsplads.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ’Ansøg’ nedenfor, og vedhæft ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +