Teamkoordinator til Bygningsfornyelsens Arkitekturgruppe

Københavns Kommune har ambitiøse mål for klima, grøn omstilling og et godt hverdagsliv for københavnerne. Det kan du være med til at gøre til virkelighed ved at styrke bæredygtige renoveringer af boligejendomme i tæt samarbejde med københavnerne.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Ansøgningsfrist:

17/09/2023

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor vi arbejder med renovering og grøn omstilling af byens ældre etageboligejendomme, og ofte er det i udsatte byområder. I tæt samarbejde med de mindre boligforeninger arbejder vi for at kombinere grøn omstilling med bevaring og fremtidssikring af Københavns hverdagsarkitektur og for, at alle københavnere bor i sunde og sikre boliger. Det gør vi gennem en række forskellige udviklingsprojekter, støtte til demonstrationsprojekter, administration af puljer som kan søges af københavnerne, lokale klimamedarbejdere i udsatte byområder og myndighedsopgaver via Boligkommissionen.

Vi søger en struktureret teamkoordinator med byggeteknisk baggrund og stærke kommunikative kompetencer, der evner at rammesætte, udvikle og styre teamets opgaver og drive porteføljen af bæredygtige renoveringsprojekter. Dette skal ske i tæt samarbejde med teamet, enhedschefen og de øvrige teams i enheden, så der sikres sammenhæng og synergi i byfornyelsesindsatsen.

Væsentlige opgaver

 • Teamkoordinator for Arkitekturgruppen med særligt fokus på rammesætning, styring og udvikling af teamets opgaveportefølje
 • styring af teamets kapacitet og fokus på den daglige trivsel
 • sikre sammenhæng mellem byfornyelsesindsatsen og Københavns Kommunes politikker og strategier, herunder KBH 2025 Klimaplan samt Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024
 • koordinering og strategisk arbejde i forhold til puljemidler og demonstrations- og udviklingsprojekter
 • sagsbehandling af konkrete renoveringsprojekter eventuelt med demonstrationsværdi eller udviklingspotentiale
 • bistå indsatsen for udbredelse af nye bæredygtige løsninger i de københavnske boliger ved at understøtte innovation og forandring i byggebranchen samt skalering til københavnske boligforeninger
 • bistå ved enhedens øvrige projekter og opgaver

Om dig

Vi søger en teamkoordinator med en stærk interesse for udvikling af teamets opgaveløsning samt bevarelse og udvikling af den eksisterende bygningsmasse i København. Du skal være god til at omsætte mål til konkrete handlinger og sikre fremdrift i opgaverne. Du har stærke kommunikative kompetencer og kan facilitere møder og forandringsprocesser. Du er også dygtig til at opbygge relationer, interesserer dig for menneskers trivsel og kan engagere både interne og eksterne samarbejdspartnere i opgaverne. Desuden er det vigtigt, at du har lyst til at hjælpe med i forhold til enhedens øvrige opgaver og projekter, når der er behov for det.

Dine kvalifikationer

 • relevant uddannelse med byggeteknisk fokus og bæredygtig omstilling, fx arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør
 • erfaring med bygningsrenoveringer og energioptimering i den eksisterende boligmasse og stærke kompetencer indenfor strategisk opgaveløsning, kommunikation og projektledelse
 • kan skabe gode samarbejdsrelationer med københavnerne og kan kommunikere med både borgere og professionelle samarbejdspartnere
 • nysgerrig og udviklingsorienteret med lyst til at skabe gode rammer både for teamet og for det gode københavnerliv
 • gerne erfaring med at arbejde i et politisk administrativt system

Vi kan tilbyde dig

Et alsidigt job i en spændende og udviklingsorienteret organisation med gode kolleger, der har forskellige faglige baggrunde. Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde, mulighed for fleksible arbejdstider og have god kollegial sparring og ledelsesmæssig opbakning.

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold under Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi arbejder tværfagligt og er pt 33 ansatte med forskellige uddannelser og kompetencer.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer inkl. frokostpause. Arbejdsstedet er på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2023.

Mere information

Vil du vide mere om bygningsfornyelsen i København, kan vi anbefale at lytte til podcastserien “Blød By”, som består af tre afsnit produceret af BYLYD.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827 eller arkitekt og projektleder Suna Uldbjerg på 3057 0141.

Søg via linket senest søndag den 17. september 2023

Vi forventer at afholde 1. og evt. 2. samtaler i uge 38 og 39.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +