Viborg Stift søger en bygningskonsulent pr. 1. januar 2024

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 3 år og er en bibeskæftigelse.

Virksomhed:

Viborg Stift

Arbejdssted:

Domkirkestræde 1, 8800 Viborg

Ansøgningsfrist:

25/10/2023

viborg-stift-logo

Viborg Stift søger til besættelse pr. 1. januar 2024 en bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v.

Viborg Stift søger en bygningskonsulent, der har forståelse for de mange facetter, der er i folkekirkens bygningsmasse.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 3 år og er en bibeskæftigelse.

Profil

For at komme i betragtning som bygningskonsulent skal du være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.

Opgaver

Opgaverne indebærer råd og vejledning til menighedsråd, provstiudvalg og stift efter anmodning om bl.a.:

  • præsteembedernes tjenesteboliger og landbrugsbygninger m.v.
  • ombygning og nedrivning af bygninger.
  • opførelse af nye bygninger.
  • køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde.

Du skal som bygningskonsulent efter anmodning afgive erklæringer i sager, der vedrørende ovenstående områder.

Du vil også skulle deltage ved vurdering af præsteboliger med henblik på fastsættelse af boligbidrag. Derudover skal du også deltage ved de årlige bygningssyn på stiftets administrationsbygning samt biskoppens embedsbolig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som bygningskonsulent ikke må påtage dig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det stift, du er ansat, med mindre stiftet undtagelsesvis godkender det.

Det praktiske

Som bygningskonsulent virker du som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i:

Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter,
Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter
Vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter

Honorar

Honoraret udgør pr. 1. januar 2023:

Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.

Ansøgning

Ansøgning med bilag sendes til Viborg Stift på kmvib@km.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe til kontorchef Bodil Abildgaard eller chefkonsulent Katrine Søbo Andreasen på tlf.nr. 86620911.

Ansøgningsfristen udløber onsdag den 25. oktober 2023, kl. 12.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +