Arkitektforeningen Vestjyllands årsmøde 2024

Årets møde afholdes i kulturhotellet Højhuset i Herning, hvor SLETH, der er arkitekterne bag transformationen viser rundt og fortæller om projektet. Derefter middag og årsmøde med valg.

Herning Højskole er oprindelig tegnet af Tyge Arnfred og Viggo Møller-Jensen i 1960-62, og nu transformeret i 2022 af SLETH. Foto: SLETH.

Tidspunkt:

13.03.2024 kl. 17

Sted:

Højhuset, Højskolevej 11, 7400 Herning

Arrangeret af:

Arkitektforeningen Vestjylland

Tilmeld dig

Tilmeldingsfrist: 05.03.2024

Vi starter med oplæg fra Sleth, der har stået for transformationen af tidligere Herning højskole til et kulturhotel, repræsenteret af Søren Leth, viser rundt og fortæller om projektet. Den nye plan for landskabet bruger begreberne “ombygning, renovering og nyt” for at imødekomme overgangen fra højskole til hotel. Forslaget til den fremtidige udvikling er baseret på historisk dokumentation fremlagt gennem bevarede originaltegninger og registrering af grundelementer. Med omdannelsen vil den tidligere højskoles ånd og arkitektur være meget genkendelig og omdannet til ny anvendelse. Se mere hos SLETH.

Middag

Kl. 18.00 middage ved dagens menu med et glas vin/øl eller vand til, hvorefter vi afvikler generalforsamlingen i hh. til vedtægterne. Der serveres kaffe/te til.
Af hensyn til serveringen bedes du tilmelde dig senest onsdag d. 5. marts 2024 til: Carsten Maegaard på arkitekt@carsten-maegaard.dk

Årsmøde

kl. 19:00 foregår årsmødet.
Da bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen forskudt, er i år på valg:

  • Formand Therese Agerkilde (genopstiller)
  • Dorte Gad (genopstiller)

Birgitte Tanderup Eybye genopstiller ikke.

Hvis du har forslag til dagsorden skal det være indsendt til formanden inden den 28.02 på therese@agerkilde.com

Opstilling kan ske ved selve mødet.

Dagsorden ved årsmøde 2024

1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i repræsentantskabet ved Johnny Svendborg
3. Beretning om afdelingens virke ved formand Therese Agerkilde
4. Forslag til behandling
5. Valg
6. Eventuelt

Vedtægter:

§ 13. Lokalafdelingernes årsmøder
Stk. 1. Lokalafdelingernes årsmøder, som er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte, skal afholdes i marts måned. Afdelingens årsmøde skal bekendtgøres mindst 4 uger før den valgte dato ved skriftlig meddelelse til hvert medlem i afdelingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til afdelingens ledelse senest 2 uger før årsmødet.
Stk. 2. Dagsordenen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før årsmødet.

§ 15. Repræsentantskabets sammensætning
4) 4 medlemmer samt 2 suppleanter for hver af afdelingerne for Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland valgt
på de respektive afdelingers årsmøder eller ved skriftlig afstemning blandt de ordinære medlemmer i de respektive afdelinger. Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

Arkitektforeningen Vestjyllands ledelse:

Formand Therese Agerkilde – valgperiode 2021-2024 (genopstiller)
Lærke Dahl Ravnsbæk – valgperiode 2022-2025
Ebbe Lavsen – valgperiode 2022-2025
Suppleant Carsten Maegaard – valgperiode 2022-2025
Suppleant Dorte Gad 2021-2024 (genopstiller)
Birgitte Tanderup Eybye 2021-2024 (genopstiller ikke)

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +