Arkitekturens dag 2021 – nye forbindelser til natur

I anledning af Arkitekturens Dag inviterer Arkitektforeningen kommuner, kulturinstitutioner, borgere og arkitekter til at udvikle arrangementer, som sætter fokus på, hvordan arkitektur skaber nye forbindelser til natur.

Fra Hammershus til Allinge er den gamle Skærvevej genetableret, så der nu igen er en sammenhængende fodgængerforbindelse over Nordbornholm forbi områdets mange helleristninger. Undervejs inviterer opholdsplatforme til at slå sig ned og lade sig fascinere af områdets flora, fauna og udsigt. Arkitekt MAA Erik Brandt Dam har udviklet projektet med Realdania og Naturstyrelsen. Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen og Realdania.

Tidspunkt:

04.10.2021

Arrangeret af:

Arkitektforeningen m.fl.

Sted:

Hele landet

Trods galopperende urbanisering og storbylivets mange tilbud, er naturen kommet i høj kurs – både den rå, vilde og uspolerede natur af slagsen og den mere kontrollerede bynatur.

Arkitekturen har en vigtig rolle at spille i denne udvikling. For gennem arkitekturen kan vi løse nogle af verdens allerstørste og mest presserende udfordringer. Hvad enten det handler om byudvikling med blik for fremtidens klimaforandringer eller om at skabe bedre betingelser for en mere mangfoldig biodiversitet. Og hvad enten de arkitektoniske greb bruges til at booste sundhed og bevægelse i det fri eller er afsæt for de mere stille og sansende naturoplevelser.

Arkitekturens Dag er en oplagt anledning til at løfte denne fælles dagsorden ved at invitere borgere, besøgende, skoler, institutioner og fagfolk til sanselige og involverende arrangementer og aktiviteter, som viser, hvordan det kan gøres – og gerne også, hvad den enkelte selv kan gøre for at hjælpe udviklingen på vej.

Hvem kan være med?

Kommuner, tegnestuer, kulturinstitutioner, grundejer- og boligforeninger, skolehaver, løbeklubber og andre lokale foreninger, borgere og virksomheder og meget gerne i samarbejde med hinanden.

Alle kan bidrage med en begivenhed på programmet til Arkitekturens Dag. Det kan fx være i form af debatter og samtalesaloner, by- og naturvandringer, frokost i det grønne, udstillinger, åben tegnestue, foredrag eller filmvisning – eller noget helt andet.

Byd ind på Arkitekturens Dag, hvis I vil

  • skabe debat om bæredygtig arkitektur og udvikling i jeres område, by eller kommune
  • skabe interesse om et nyt boligområde, som skaber nye forbindelser til natur
  • vise, hvordan I trækker naturen ind i byen og bruger den til at styrke livskvalitet, sundhed eller biodiversitet
  • bruge arkitektur og planlægning til at engagere borgerne i konkrete udfordringer, fx med klima, biodiversitet, sundhed og trivsel
  • invitere til rekreative oplevelser, som tager afsæt i – og skærper – menneskets møde med arkitektur og natur
  • styrke lokale fællesskaber i fx landsbyer eller almene boligområder gennem natur- og arkitekturoplevelser
  • sætte fokus på fysiske projekter, der skaber nye forbindelser til natur
  • tydeliggøre koblingen mellem arkitektur, byudvikling og FNs 17 verdensmål.

Få mere inspiration

Guide til arrangører eller Inspirationskatalog med inspiration fra otte udvalgte kommuner, der arbejder med natur, bæredygtighed og arkitektur.

Annoncering og bygningspræmiering

Få arrangementet i Arkitektforeningens kalender

Arkitektforeningen annoncerer alle arrangementer på arkitektforeningen.dk. Vi skal have en beskrivelse af arrangementet (tid, sted og evt. tilmelding) samt billede i str. 1920 x 1080 pixels senest den 15. september 2021.

Send beskrivelsen af arrangementet til Katrine Østergaard Bang på mail: kb@arkitektforeningen.dk

Sæt pris på arkitekturen

Ud over at deltage i programmet opfordrer Arkitektforeningen kommuner til at uddele bygningspræmieringer på Arkitekturens Dag. Se mere her

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +